2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada __. martā                                                            Latvijas Republikas

Nr. 8/8-                                                                                      8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.

 

 

Pielikumā:

 

     1. Likumprojekts uz ____. lpp.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

_______________________    A. Golubovs

 

_______________________    O. Deņisovs

 

_______________________    M. Bekasovs

 

_______________________    S. Fjodorovs

 

_______________________    I. Solovjovs

  

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

“Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” šādus grozījumus:

 

 

1. Papildināt 1. panta 1. daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

 

“3. Privatizācijas sertifikāti, kuri dod tiesības uz nekustamā īpašuma iegūšanu”

 

2. Izteikt 3. panta 1. daļu šādā redakcijā:

 

“(1) Nodokļa likme ir:

 

1. Par nekustamo īpašumu – 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

 

2. Par privatizācijas sertifikātu neizmantošanu:

- no juridiskajām personām 1 % no privatizācijas sertifikātu nominālvērtības

- no fiziskajām personām 0.02 % no nominālvērtības

 

Fiziskās personas nemaksā nodokli no likuma piešķirtajiem privatizācijas sertifikātiem.