Iesniedz

 

 

 

 

Rīgā

2006.gada 5.aprīlī.

Nr.9/15-2-102

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Pilsonības likuma izpildes komisija iesniedz otrajam lasījumam sagatavoto likumprojektu “Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni” (Reģ.nr.1625) (Steidzams).

Priekšlikumi likumprojektam komisijā nav saņemti.

Pielikumā: likumprojekta tabula uz 1 lpp.

 

 

          Cieņā,

komisijas priekšsēdētājas biedrs                                                 Arvīds Ulme

 

 

 

 

 

Iesniedz

Pilsonības likuma                                                                                                                                                                      Likumprojekts 2.lasījumam

izpildes komisija                                                                                                                                                                                                  (steidzams)

 

 

Par Mihaila Jefremenko atzīšanu par Latvijas pilsoni

(reģ.nr. 1625)

 

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

 

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

 

Komisijas atbalstītā redakcija 2.lasījumam

1.

2.

3.

4.

 

Atzīt Mihailu Jefremenko (personas kods 250980-14655) par Latvijas pilsoni.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

Priekšlikumu nav

 

 

 

Atzīt Mihailu Jefremenko (personas kods 250980-14655) par Latvijas pilsoni.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.