Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2006.gada 14. jūnijā

Nr. 9/1- 121

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus :

1. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Izraēlas Valsts valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (reģ.nr. 1688; dok.nr. 5783);

2.Likumprojekts ” Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Andoras Firstisti ( reģ.nr. 1675;  dok.nr. 5770);

3. Likumprojekts „Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Lihtenšteinas Firstisti” (reģ.nr. 1676; dok.nr. 5771);

4.Likumprojekts „Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Sanmarīno Republiku” (reģ.nr. 1677; dok.nr. 5772);

5. Likumprojekts „Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Kopienu, Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Šveices Konfederāciju „ (reģ.nr. 1687; dok.nr. 5782);

6. Likumprojekts „ Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā „ ( reģ.nr. 1618; dok.nr. 5580).

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz    .lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


Iesniedz Ārlietu komisija                                          Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Eiropas līgumu par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā

 

1. 1996.gada 5.marta Eiropas līgums par personām, kas piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. Latvijas Republika izdara šādu iztulkojošo paziņojumu – tā neattiecinās Līguma 4.panta 1.punkta "a" apakšpunktu uz personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās vai vietās, kuras tām pielīdzinātas saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi.

 

3. Latvijas Republika izdara šādu iztulkojošo paziņojumu – tā neattiecinās Līguma 4.panta 2.punkta "a" apakšpunktu uz Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un Latvijā pastāvīgi dzīvojošajiem bezvalstniekiem.

 

4. Līgums stājas spēkā tā 8.panta 2.punktā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

5. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _______________________.