2

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam,

steidzams

Grozījums

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

(reģ. nr.1617)

Spēkā esošā likuma attiecīgo pantu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr.5578)

 

 

nr.

Priekšlikumi  otrajam lasījumam

 (4 )

Komisijasatzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

 

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 9.nr.) grozījumu un izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

 

 

redakcion.

precizēts

Grozījumi

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

           Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17. nr.; 2002, 14.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 9.nr.) šādus grozījumus:

10.pants. Atbildība par šā likuma prasību neievērošanu

(1)...

(2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta, 7.panta pirmās un trešās daļas un 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.

 

 

 

„ (2) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 2.panta pirmās un trešās daļas, 3.panta pirmās daļas, 4.panta pirmās un otrās daļas, 6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) pretlikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā, bet pretlikumīgi iegūto mantu nodot valsts īpašumā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu atmaksāšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu atmaksāšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.”

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt grozījumu likuma 10. panta otrajā daļā šādā redakcijā:

     „Aizstāt likuma 10.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “6.panta, 7.panta pirmās un trešās daļas un 8.4 panta noteikumu pārkāpumu” ar skaitļiem un vārdiem “6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu”;

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 10.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta  noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.”;

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 10.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus “6.panta, 7.panta pirmās un trešās daļas un 8.4 panta noteikumu pārkāpumu” ar skaitļiem un vārdiem “6.panta un 7.panta pirmās un trešās daļas noteikumu pārkāpumu”.

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt  10.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

“(21) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs konstatē šā likuma 8.4 panta  noteikumu pārkāpumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam ir pienākums uzdot attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai) 30 dienu laikā ieskaitīt valsts budžetā finanšu līdzekļus tajā apmērā, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apmēram. Pēc attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) motivēta lūguma Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks var finanšu līdzekļu ieskaitīšanu sadalīt termiņos vai pagarināt finanšu līdzekļu ieskaitīšanas termiņu, bet ne ilgāk par 90 dienām.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1.........9.

 

 

 

 

3.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

 

“10. Politiskā organizācija (partija), kas iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus 2006.gada 7.oktobrī paredzētajām Saeimas vēlēšanām un ir pārkāpusi šā likuma 8.4panta minētās prasības, saskaņā ar šā likuma 10.panta 2.1 daļu ieskaita valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apjomam šādā apmērā:

 

    1) ja politiskā organizācija (partija) līdz šā likuma 10.panta 2.1 daļas spēkā stāšanās dienai nav pārsniegusi pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apjomu, tā ieskaita valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas atbilst kopējam pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apjomam;

 

2) ja politiskā organizācija (partija) līdz šā likuma 10.panta 2.1 daļas spēkā stāšanās dienai jau ir pārsniegusi pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apjomu, tā ieskaita valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas atbilst tādu pārsniegto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apjomam, kas radušies pēc šā likuma 10.panta 2.1 daļas spēkā stāšanās.”;

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

 

“10. Politiskā organizācija (partija), kas iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus 2006.gada 7.oktobrī paredzētajām Saeimas vēlēšanām un ir pārkāpusi šā likuma 8.4panta minētās prasības, saskaņā ar šā likuma 10.panta 2.1 daļu ieskaita valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas atbilst pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apjomam šādā apmērā:

       1) ja politiskā organizācija (partija) līdz šā likuma 10.panta 2.1 daļas spēkā stāšanās dienai nav pārsniegusi pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apjomu, tā ieskaita valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas atbilst kopējam pārsniegtajam priekšvēlēšanu izdevumu apjomam;

 

2) ja politiskā organizācija (partija) līdz šā likuma 10.panta 2.1 daļas spēkā stāšanās dienai jau ir pārsniegusi pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apjomu, tā ieskaita valsts budžetā finanšu līdzekļus, kas atbilst tādu pārsniegto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apjomam, kas radušies pēc šā likuma 10.panta 2.1 daļas spēkā stāšanās.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

 

„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

    Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.