Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 1. martā Nr. 8/6-2-101

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ___________________         _______________________

 

2. ___________________         _______________________

 

3. ___________________         _______________________

 

4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________         _______________________

 

6. ___________________         _______________________

 

7. ___________________        _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi Izglītības likumā”

 

Izdarīt Izglītības likumā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 53. panta otro daļu šādā redakcijā:

 

“(2) Pedagogam ar atbilstošu izglītību minimālā darba samaksa par vienu slodzi nedrīkst būt mazāka par valsts sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu ar koeficientu 1,3.”

 

2. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jauniem punktiem šādā redakcijā:

 

“1. Šā likuma 1. pants stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

  2. Pedagogam ar atbilstošu izglītību minimālā darba samaksa par vienu slodzi 2007. gadā nedrīkst būt mazāka par valsts sabiedriskajā sektorā strādājošo iepriekšējā gada vidējo darba samaksu ar koeficientu 0,85; 2008. gadā – ar koeficientu 1; 2009. gadā – ar koeficientu 1,15.”