Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam

 

 

2006.gada     .martā

 

 

 

          Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā deputāti iesniedz likumprojektu “Grozījums likumā ”Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.

 

 

Pielikumā:

            1. Likumprojekts uz vienas lapas

           

 

 

 

1._____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. ________________________________

Likumprojekts 

 

 

“Grozījums likumā

”Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

 

 

 

Papildināt 2.pantu ar tekstu:

 

“ jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu; ”