02

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.2006. 

Nr. 8/2 – 2 - 103                                                                    

 

 

LR 8. Saeimas

Prezidijam

 

 

 

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam izskatīšanai likumprojektu “Grozījums likumā “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu””.

 

 

 

 

Pielikumā:

1.     Likumprojekts uz vienas lapas.

2.     Likumprojekta anotācija uz 2 lapām.

3.     Eiropas vietējo pašvaldību harta uz 2 lapām.

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

 

  1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________
  4. ________________________________
  5. ________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

Grozījums likumā

“Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”

 

 

Izdarīt likumā “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu” šādu grozījumu:

 

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

 

“2. pants. Saskaņā ar Hartas 1. un 12. pantu Latvijas Republika apņemas uzskatīt par tai saistošiem šādus Hartas pirmās daļas pantus un punktus:

          - 2. pantu;

          - 3. pantu;

          - 4. pantu;

          - 5. pantu;

          - 6. pantu;

          - 7. pantu;

          - 8. pantu;

          - 9. pantu;

          - 10. pantu;

          - 11. pantu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu””

ANOTĀCIJA

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvija jau 1996. gadā ir pievienojusies Eiropas vietējo pašvaldību hartai, apņemoties uzskatīt par saistošiem atsevišķus tās punktus. Šo punktu uzskaitījums papildināts 1999. gadā. Grozījums paredz uzskatīt Latvijai par saistošiem vēl papildus vienu punktu, kurā definēti nosacījumi vietējo pašvaldību tiesībām saņemt aizdevumus: “Lai varētu izdarīt aizdevumus kapitālieguldījumu finansēšanai, vietējām varām likumā noteiktās robežās jābūt pieejamam nacionālajam kapitāla tirgum”. (9. panta 8. punkts)

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījums sagatavots, lai likumdošanā nostiprinātu iepriekšminētos nosacījumus, kā arī ievērojot 1998. gada 26. - 28. maija Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa rekomendācijas “Par vietējo un reģionālo demokrātiju Latvijā” un palielinātu pašvaldību finansiālo patstāvību.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
tautsaimniecības attīstību?

Pašvaldības iegūs lielāku saimniecisko patstāvību.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Pašvaldību aizņēmumiem nebūs vajadzīgas valsts budžeta garantijas.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Pieņemot šo likumprojektu, radīsies nepieciešamība izdarīt grozījumus likumos, kas nosaka pašvaldību budžeta tiesības.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

Ieviešot likumprojektu, nav nepieciešams radīt jaunas valsts vai pašvaldību institūcijas un netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.