XX

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2006.

Nr. 8/2 – 2 - 16

 

 

LR 8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas plenārsēdē likumprojektu “Grozījums Latvijas Kriminālprocesa likumā”.

 

Pielikumā:

          likumprojekts uz vienas lapas.

 

 

 

 

LR 8. Saeimas deputāti:

 

  1. ____________________________________
  2. ____________________________________
  3. ____________________________________
  4. ____________________________________
  5. ____________________________________

Projekts

 

 

Grozījums

Latvijas Kriminālprocesa likumā

 

 

Izdarīt Latvijas Kriminālprocesa likumā šādu grozījumu:

 

Izteikt 96. panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Personu par cietušo var atzīt ar pašas vai tās pārstāvja rakstveida piekrišanu. Ja procesa virzītājs konstatē, ka personas brīvas gribas izpausme kļūt par cietušo tiek ierobežota, kā rezultātā cietušā tiesībām un interesēm kriminālprocesā var tikt nodarīts būtisks kaitējums, procesa virzītājs var personu atzīt par cietušo bez tās piekrišanas”.