Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2006. gada 15. februārī Nr. 8/6-2-

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Darba likumā”.

 

Pielikumā: Likumprojekts.

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. ___________________         _______________________

 

2. ___________________         _______________________

 

3. ___________________         _______________________

 

4. ___________________         _______________________

 

5. ___________________         _______________________

 

6. ___________________         _______________________

 

7. ___________________        _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

“Grozījumi Darba likumā”

 

Izdarīt Darba likumā šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 61. pantu šādā redakcijā:

 

“61. pants. Minimālā darba alga

(1) Minimālās mēneša darba algas apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 procentiem no Finanšu ministrijas prognozētās strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo gadu.

(2) Minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros, kā arī minimālo stundas tarifa likmi nosaka valsts budžeta likumā.

(3) Minimālās mēneša darba algas pārskatīšana notiek reizi gadā.”

 

2. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jauniem punktiem šādā redakcijā:

 

“1. Šā likuma 1. pants stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.

  2. Minimālās mēneša darba algas apmērs nedrīkst būt mazāks par 45% 2007. gadā, 47% 2008. gadā un 49% 2009. gadā no Finanšu ministrijas prognozētās strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo gadu, un tas nosakāms attiecīgā gada valsts budžeta likumā.”