2006

2006. gada 1. martā

Nr. 9-1 – 4 – 10

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1. Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu „ /reģ.nr.1521; do.nr. 5299 /;

 

2. Likumprojekts „Par Protokolu līgumam starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu valdību par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās” /reģ.nr. 1520; dok.nr. 5298/.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                          Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu

 

 

1.pants. 2005.gada 7.decembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par izdošanu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _____________________.