Grozījumi likumā

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija                                                                                                                                                          Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi likumā

”Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām

un Eiropas Parlamenta vēlēšanām”

(reģ.nr.1510)

 

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija (dok. nr. 5249)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(60)

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Priekšvēlēšanu aģitācijas vispārīgie noteikumi.

(1) Priekšvēlēšanu aģitācija pirms un pēc priekšvēlēšanu aģitācijas perioda nav pieļauta.

(2) Slēpta priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

(3) Priekšvēlēšanu aģitācija nedrīkst saturēt aicinājumu uz karu vai militāra konflikta izraisīšanu, aicinājumu vardarbīgi gāzt valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, graut valsts teritoriālo vienotību, kurināt nacionālo vai citu naidu, vai izdarīt noziedzīgu nodarījumu.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

2.pants.

(1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības bez maksas izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidlaiku šajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, ja vismaz 40 dienas pirms vēlēšanu dienas viņi ir iesnieguši izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

 

 

 

 

(2) Priekšvēlēšanu aģitācija šā likuma izpratnē ir kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī kāda deputāta kandidāta reklamēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta kandidātu .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāte A.Kalniņa

Izteikt likuma 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

„Priekšvēlēšanu aģitācija ir jebkuras formas un veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ar nodomu veicināt vai mazināt kādas politiskās partijas, partiju apvienības (turpmāk tekstā politiskās organizācijas) vai deputāta kandidāta popularitāti.”

 

Latvijas sociālistiskās partijas frakcija

Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā likuma izpratnē jēdziens “masu informācijas līdzekļi” neattiecas uz komerciālām raidorganizācijām : privātām radiostacijām un telekompānijām. Viņiem aizliegts piedalīties priekšvēlēšanu aģitācijā.”

 

 

 

 

 

Saeimas deputāte A.Kalniņa

Iekļaut likuma 2. pantā jaunu trešo daļu:

„Priekšvēlēšanu reklāma ir masu saziņas līdzekļos un publiskās vietās par maksu izvietota priekšvēlēšanu aģitācija, kas skaidri un nepārprotami satur vismaz vienu priekšvēlēšanu reklāmas pazīmi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Saeimas deputāte A.Kalniņa

Iekļaut likumā 2. pantā jaunu ceturto  daļu:

„Slēpta priekšvēlēšanu reklāma ir jebkuras formas un veida publiski pieejamas informācijas izplatīšana priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ar nodomu veicināt vai mazināt kādas politiskās organizācijas vai deputāta kandidāta popularitāti, neiegrāmatojot samaksu par to vai arī iegrāmatojot, bet nenorādot, ka tā ir priekšvēlēšanu reklāma.”

 

 

 

Saeimas deputāte A.Kalniņa

Iekļaut likumprojekta 2. pantā jaunu piekto daļu:

„Priekšvēlēšanu reklāmas pazīmes:

1) aicinājums balsot vai nebalsot par kādu politisko organizāciju vai deputāta kandidātu;

2) politiskās organizācijas nosaukums vai simbolika;

3) vizuāla vai tekstuāla norāde uz kāda pasākuma sponsorēšanu vai atbalstīšanu no politiskās organizācijas līdzekļiem;

4) politisko organizāciju raksturojošu saukļu vai citu ar tās vārdu vai tēlu nepārprotami saistītu elementu izvietošana priekšvēlēšanu reklāmā;

5) deputāta kandidāta vai personas, kas pirms vēlēšanām publiski paziņojusi par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas darbā vai tās atbalstīšanu, publiska eksponēšanās masu saziņas līdzekļos par maksu ar nodomu veicināt vai mazināt kādas politiskās organizācijas vai deputāta kandidāta popularitāti.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

5.pants.

(1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas:

1) 10 minūtes laikā no 29. dienas līdz 8. dienai pirms vēlēšanu dienas;

 

 

 

 

 

 

 

 2) 10 minūtes laikā no 7. dienas līdz pēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

Latvijas sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 5. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Viena nosaukuma kandidātu sarakstā esošajiem kandidātiem ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijai Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā izmantot bez maksas:

1) 30 minūtes ikdienas kandidātu radio un tele diskusijas laikā no 90. dienai līdz pēdējai dienai pirms vēlēšanu dienas;

2) 15 minūtes laikā no 29. dienas līdz 8. dienai pirms vēlēšanu dienas;

3) 10 minūtes laikā no 7. dienas līdz pēdējai dienai pirms vēlēšanu dienai.”

Saeimas Juridiskais birojs

Palielināt likuma 5. panta  1.punktā minēto laika posmu –

“no 50 dienas līdz 10 dienai.”.

 

Saeimas deputāte I.Ostrovska

Izteikt 5.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) 10 minūtes laikā no 29.dienas līdz 11.dienai pirms vēlēšanām.”

Saeimas deputāte I.Ostrovska

Izslēgt 5.panta pirmās daļas 2.punktu.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Palielināt likuma 5.panta 2.punktā minēto laika posmu – “no 9.dienas līdz pēdējai dienai pirms vēlēšanām.”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto bezmaksas raidlaiku attiecīgajā kandidātu sarakstā esošie kandidāti var izmantot pēc saviem ieskatiem.

 

 

 

 

 

 

 

7.pants.

(1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 7. panta pirmās daļas pirmajā teikumā izslēgt vārdus “vai kādam deputāta kandidātam”, “vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem”, otrajā teikumā izslēgt vārdus “vai deputāta kandidāta”, “un šā panta ceturtās daļas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

skat. priekšlik.

Nr. 22

 

 

 

 

 

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai kādam deputāta kandidātam piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai deputāta kandidāta pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma un šā panta ceturtās daļas noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

 

14.

 

 

 

15.

Latvijas sociālistiskās partijas frakcija

Izslēgt 7. panta otro daļu.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 7. panta otrās daļas pirmajā teikumā izslēgt vārdus “vai kādam deputāta kandidātam”, “vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem deputātu kandidātiem”, “vai deputātu kandidāta”, otrajā teikumā izslēgt vārdus “vai deputātu kandidāta”, “un šā panta ceturtās daļas”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik.

Nr.22

 

 

 

 

 

      

 

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

 

 

16.

 

 

 

 

17.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 7. panta trešajā daļā izslēgt vārdus “vai kurš deputāta kandidāts”.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 7. panta trešo daļu ar otro teikumu:

“Latvijas Radio, Latvijas Televīzijai vai komerciālai raidorganizācijai aizliegts piešķirt raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, ja to nav apmaksājusi politiska organizācija, politisko organizāciju apvienība vai to pilnvarota persona”.

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik. nr. 22

 

 

Neatbalstīt

 

 

(4) Sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, raidorganizācijām ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.

1.Svītrot 7.panta ceturto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 7.pantu ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā:

“(5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

Saeimas deputāte I.Ostrovska

Izslēgt 7.panta ceturto daļu;

      papildināt 7.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šai pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 10.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 7.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Šā likuma 5.panta minētajā gadījumā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.”

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likumprojekta 2. pantā (likuma 7. panta 5. daļa) aizstāt skaitli “90” ar skaitli “7”.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 2.pantā:

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“Sākot ar 50  dienu pirms vēlēšanu dienas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai arī atsevišķa deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma raidorganizācijās ir aizliegta. Šis nosacījums neattiecas uz šā likuma 5.pantā minēto priekšvēlēšanu aģitāciju.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 1. un 2.pantu izteikt kā likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai  politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.

(4) Šā likuma 5.panta minētajā gadījumā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.

 (5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik. nr. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. (1) Ja Latvijas Radio vai Latvijas Televīzija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai papildus šā likuma 5.pantā minētajam raidlaikam, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai  politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam, kas publicēts šajā pantā noteiktajā kārtībā. Šāds pienākums Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu. Latvijas Radio un Latvijas Televīzija ne vēlāk kā 270 dienas pirms vēlēšanu dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumus laika periodam no 270.dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Šis pienākums neattiecas uz gadījumu, kad tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.

(2) Ja komerciālā raidorganizācija kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai piešķīrusi raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai, tai jādod iespēja arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas, uzstāties tikpat ilgi, iespējami līdzvērtīgā laikā un par samaksu, kas atbilst attiecīgās komerciālās raidorganizācijas noteiktajam priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanas raidlaika izcenojumam dienā, kurā iesniegts attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības rakstveida pieteikums šai raidorganizācijai par raidlaika izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijai. Šāds pienākums komerciālajai raidorganizācijai ir tikai tad, ja politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības pieprasīto raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai var piešķirt, ievērojot Radio un televīzijas likuma noteikumus, kas reglamentē maksimālo reklāmas laika apjomu.

(3) Pirms katras šajā pantā paredzētās priekšvēlēšanu aģitācijas vai uzreiz pēc tās jāpaziņo, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.

(4) Šā likuma 5.panta minētajā gadījumā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai ir tiesības palielināt Radio un televīzijas likumā paredzēto reklāmas laika apjomu par 10 procentiem, atvēlot to priekšvēlēšanu aģitācijai.

 (5) Šajā pantā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

      

 

8.pants. Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to. Samaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

 

 

 

23.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

 Likuma 8. panta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Politiskām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, kas vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to”.

 

 

 

Atbalstīt,

papildināt likumprojektu ar jaunu 2.pantu

 

Red.preciz.

 

 

 

2. Izteikt 8. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Politiskajām  organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā likuma 7. pantā paredzēto iespēju, raidlaiku priekšvēlēšanu aģitācijai piešķir pēc tam, kad saņemta samaksa par to.”

 

 

10.pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus reklāmu veidā nedrīkst ietvert Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas ziņu raidījumos.

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

Latvijas sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 10. pantu šāda redakcijā:

“10. pants. Priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus reklāmu veidā nedrīkst ietvert Latvija Radio un Latvijas Televīzijas ziņu raidījumos. 

Ierobežot ministru un pašvaldības vadītāju piedalīšanos ziņu raidījumos. Aizliegt viņiem piedalīties šajos raidījumos laikā no 90. dienas līdz vēlēšanu dienai.”

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 10. pantā izslēgt vārdus “Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas” un aizstāt tos ar vārdu “raidorganizācija”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 10.pantu.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 10.pantu.

 

 

11.pants.

(1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai to deputātu kandidātu piekrišanas, kuri tajos piedalās.

(2) Raidorganizācijas neatbild par sagatavotajiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem.

(3) Valodas lietošanu priekšvēlēšanu aģitācijā raidorganizācijās nosaka Radio un televīzijas likums.

 

 

27.

 

 

 

 

 

28.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 11. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “vai to deputātu kandidātus”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības piekrišanas.”

 

 

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik.

Nr.28 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 11.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Raidorganizācijas nedrīkst rediģēt, montēt vai citādi pārveidot priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumus bez attiecīgās politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības piekrišanas.”

 

 

 

29.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likumu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Valsts valoda priekšvēlēšanu aģitācijā.

Priekšvēlēšanu aģitācijā ir jānodrošina iespējami plaša valsts valodas lietošana. Ja priekšvēlēšanu aģitācijā tiek izmantota cita valoda, tad politiskai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai kā priekšvēlēšanu aģitācijas pasūtītājam ir jānodrošina līdzīga apjoma informācija arī valsts valodā.”

 

Neatbalstīt

 

 

12.pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem un personām, kas vada Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumus, sākot ar 60. dienu pirms vēlēšanu dienas, aizliegts raidījumos aģitēt par vai pret deputātu kandidātiem vai kandidātu sarakstiem.

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 12. pantā izslēgt abas reizes vārdus “Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas” un aizstāt tos (pirmajā gadījumā) ar vārdu “Raidorganizācijas”.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 12. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšvēlēšanu periodā personas, kas ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai kas pirms vēlēšanām publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības darbā, nedrīkst būt dalībnieki televīzijas spēlēs, izklaides, kultūras, bērnu un sporta raidījumos vai portretraidījumos, izņemot gadījumus, kad šāda dalība ir nepieciešama raidījuma pilnvērtīgam saturam”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

13.pants. (1) Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas darbiniekiem, kā arī personām, kas ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai kas pirms vēlēšanām ir publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības darbā, sākot ar 60.dienu pirms vēlēšanu dienas, nav tiesību vadīt Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumus, gatavot komentārus, intervijas un reportāžas.

(2) Šādi darbinieki priekšvēlēšanu laikā pārceļami citā darbā, kas nav saistīts ar tiešu piedalīšanos Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas pārraidēs. Ja tas nav iespējams, viņiem var piešķirt atvaļinājumu.

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 13. panta pirmajā daļā izslēgt abas reizes vārdus “Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas” un aizstāt tos (pirmajā gadījumā) ar vārdu “Raidorganizācijas”.

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 13. panta otrajā daļā izslēgt vārdus “Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas” un aizstāt tos ar vārdu “raidorganizācijas”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

14.pants. Vēlēšanu dienā Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

35.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 14. pantā izslēgt vārdus “Latvijas Radio un Latvijas Televīzija” un aizstāt tos ar vārdu “raidorganizācijas”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 8 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

 

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik.

Nr. 35

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Vēlēšanu dienā līdz pulksten 8 vakarā raidorganizāciju raidījumos aizliegts iekļaut sabiedriskās domas aptaujas rezultātus par politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību vai atsevišķu deputātu kandidātu popularitāti.”

 

16.pants. Šā likuma noteikumi neattiecas uz faktu izklāstu ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās.

 

 

36.

Latvijas sociālistiskās partijas frakcija

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Šā likuma noteikumi attiecas uz faktu izklāstu ziņu pārraidēs un tiešajās reportāžās”.

 

 

 

Neatbalstīt

 

17.pants. Raidorganizāciju amatpersonas, kas nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likumu ar jaunu 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. Raidorganizāciju programmu finansēšana priekšvēlēšanu periodā

(1) Valsts budžeta likumā tiek paredzēta mērķdotācija sabiedriskajām raidorganizācijām un Nacionālajai radio un televīzijas padomei (NRTP) priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu veidošanai raidorganizācijās.

Latvijas Televīzijai kārtējā gada budžetā tiek paredzēti līdzekļi 35 stundu raidlaika apmaksai priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms Saeimas vēlēšanām un 25 stundu apmaksai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Latvijas Radio kārtējā gada budžetā tiek paredzētu līdzekļi 20 stundu raidlaika apmaksai priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms Saeimas vēlēšanām un 15 stundu apmaksai pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

NRTP mērķdotācijā atvēlētais apmaksātā priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjoms komerciālajām televīzijām pirms Saeimas vēlēšanām ir 35 stundas, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25 stundas.

NRTP mērķdotācijā atvēlētais apmaksātā priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjoms komerciālajām raidstacijām pirms Saeimas vēlēšanām ir 20 stundas, pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 15 stundas.

(2) Sabiedriskās raidorganizācijas izmanto šo mērķdotāciju saskaņā ar apstiprināto nacionālā pasūtījuma izpildi.

(3) NRTP izsludina konkursu komerciālo raidorganizāciju starpā par konkrētās tēmas atspoguļošanas nepieciešamību, norādot konkrēto finansējuma apjomu. Konkursā var piedalīties komerciālās raidorganizācijas, kurām šādu raidījumu veidošana nav pretrunā ar tās NRTP apstiprināto programmu koncepciju.

(4) Uz šajā pantā minēto raidījumu veidošanu attiecas likumā “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteiktie likuma piemērošanas izņēmumi par autora darbu izmantošanu, jo saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem raidorganizācijai ir tiesības atļaut vai aizliegt savu raidījumu izmantošanu, kā arī saņemt par to atlīdzību.

(5) Ar konkursā uzvarējušajām raidorganizācijām NRTP slēdz līgumus par raidījuma izveidi un maksājumu veikšanu, ievērojot Radio un televīzijas likumā noteiktos programmu veidošanas vispārīgos principus un žurnālistu neatkarības nodrošināšanu.”

 

Neatbalstīt

 

 

IInodaļa
Aģitācijas ierobežojumi valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos
(uzņēmējsabiedrībās)

18.pants. ...

19.pants. Pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 19. pantā izslēgt vārdus “vai atsevišķiem deputātu kandidātiem” un “bez maksas vai”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 19.pantu pēc vārda “piešķir” ar vārdiem “ar vienādiem noteikumiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 19.pantu pēc vārda “piešķir” ar vārdiem “ar vienādiem noteikumiem”.

 

20.pants.

(1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, ja viņi to vēlas.

 

40.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 20. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “vai atsevišķiem deputātu kandidātiem” un “vai citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem”.

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik.

nr. 43

  

 

(2) Citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem, kas vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, kas pirmie izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 20. panta otrās daļas pirmajā teikumā izslēgt vārdus “citu nosaukumu kandidātu sarakstos esošajiem kandidātiem” un aizstāt tos ar vārdiem “Politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām”, otrajā teikumā izslēgt vārdus “vai atsevišķiem deputātu kandidātiem”.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 20. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, aizliegts piešķirt politiskām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, vai iznomāt vai izīrēt savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, ja to nav apmaksājusi politiska organizācija, politisko organizāciju apvienība vai to pilnvarota persona”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.

(2) Politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, kas pirmā izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.”

 

 

 

Atbalstīt,

skat.priekšlik.

nr. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. (1) Ja kāda šā likuma 19. pantā minētā iestāde vai kapitālsabiedrība iznomā vai izīrē savu īpašumu vai mantu, kas nodota tās valdījumā, priekšvēlēšanu aģitācijai kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, tai jādod iespēja iznomāt vai izīrēt šo īpašumu vai mantu ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.

(2) Politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, kuras vēlas izmantot šā panta pirmajā daļā paredzēto iespēju, īpašumu vai mantu iznomā vai izīrē tikai pēc tam, kad saņemta īres vai nomas maksa par to. Šī maksa nedrīkst pārsniegt to maksu, kāda bija noteikta politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai, kas pirmā izmantoja šo īpašumu vai mantu priekšvēlēšanu aģitācijai. Apmaksu apliecinošie dokumenti saglabājami likumā "Par grāmatvedību" noteikto termiņu.”

 

III nodaļa
Aģitācijas materiālu izvietošana publiskās vietās

22.pants.

(1) Valstij un pašvaldībām ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputāta kandidātam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanā publiskās vietās.

 

 

44.

Latvijas sociālistiskās partijas frakcija:

Izteikt 22. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valstij un pašvaldībām un to amatpersonām ir aizliegts radīt priekšrocības vai ierobežojumus kādai politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai arī kādam deputātu kandidātam priekšvēlēšanu aģitācijā; amatpersonas, kas nav ievērojušas šā likuma prasības, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.”

Neatbalstīt

 

23.pants. Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai partijai, politisko organizāciju apvienībai vai atsevišķiem deputātu kandidātiem tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām partijām, politisko organizāciju apvienībām vai atsevišķiem deputātu kandidātiem, ja viņi to vēlas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 23.pantu ar jaunu 2.daļu šādā redakcijā:

 “(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai deputātu kandidātam līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

45.

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 23. panta pirmajā daļā izslēgt trīs reizes vārdus “vai atsevišķiem deputātu kandidātiem”.

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

23.pantā uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(1) Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.”;

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likumprojekta 3. pantā (likuma 23. panta 2. daļā) pirmajā teikumā izslēgt vārdus “vai deputāta kandidātam” un aizstāt skaitli “90” ar skaitli “7”.

 

Saeimas deputāte I.Ostrovska

Papildināt 23.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šī panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai vai deputātu kandidātam līdz 10.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām vai individuāliem deputāta kandidātiem priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekta 3.pantā paredzēto 23.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā;

“(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

Atbalstīt,

skat. priekšlik.

Nr.46

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Daļēji atbalstīt,

skat.priekšlik.

nr.50

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 23. pantā:

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(1) Ja kāda pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, piešķir kādai politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai tiesības izvietot aģitācijas materiālus vietās, kur tos saskaņā ar šo likumu vai citiem likumiem nav aizliegts izvietot, tai jādod iespēja iegūt šādas tiesības ar tādiem pašiem noteikumiem arī citām politiskajām organizācijām vai politisko organizāciju apvienībām, ja tās to vēlas.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 “(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības piešķiramas politiskajai organizācijai vai politisko organizāciju apvienībai līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šā termiņa politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

 

 

51.

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 23. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pašvaldībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kapitālsabiedrībām, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, aizliegts piešķirt kādai politiskai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai tiesības izvietot aģitācijas materiālus, ja to nav apmaksājusi politiska organizācija, politisko organizāciju apvienība vai to pilnvarota persona”.

Neatbalstīt

 

IV nodaļa

Aģitācija preses izdevumos

25.pants. Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība vai kurš deputāta kandidāts šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājis pats tieši vai apmaksu veicis, izmantojot citu personu pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 25.pantu ar jaunu 2. daļu šādā redakcijā:

 “(2) Priekšvēlēšanu aģitācija preses izdevumos ir pieļaujama līdz 90.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

54.

 

 

55.

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 25. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “vai kurš deputāta kandidāts”.

 

 

 

Saeimas deputāts

J.Sokolovskis

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

Saeimas deputāts

M.Grīnblats

Likumprojekta 4. pantā (likuma 25. panta 2. daļa) aizstāt skaitli “90” ar skaitli “7”.

 

Saeimas deputāte I.Ostrovska

Papildināt 25.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Priekšvēlēšanu aģitācija preses izdevumos ir pieļaujama līdz 10.dienai pirms vēlēšanu dienas. Pēc šī termiņa politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai individuālā deputāta kandidāta priekšvēlēšanu aģitācija un reklāma ir aizliegta.”

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.”

 

Atbalstīt,

skat. priekšlik.

Nr. 57

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

< p class=MsoNormal align=center style='text-align:center'> 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 25. pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Katras preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros jānorāda, kura politiskā organizācija vai politisko organizāciju apvienība šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi pati tieši vai apmaksu veikusi, izmantojot citu personu pakalpojumus.”

 

 

 

 

58.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 25. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Preses izdevumam aizliegts publicēt politiskas organizācijas, politisko organizāciju apvienības priekšvēlēšanu aģitāciju, ja to nav apmaksājusi politiska organizācija, politisko organizāciju apvienība vai to pilnvarota persona”.

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

V nodaļa

Priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaite

26.pants. 

 (1) Raidorganizācijas veic priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika uzskaiti.

(2) Divu nedēļu laikā pēc vēlēšanu dienas raidorganizācijas iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas pārskatu, kurā norāda katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgās priekšvēlēšanu aģitācijas pārraidīšanu, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 26. panta otrajā daļā izslēgt vārdus “deputāta kandidātu”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

10. Izslēgt 26. panta otrajā daļā vārdus “deputāta kandidātu”.

 

 

 

 

 

 

27.pants. Preses izdevumi veic attiecīgajā preses izdevumā publicētās priekšvēlēšanu aģitācijas uzskaiti, norādot katra kandidātu saraksta priekšvēlēšanu aģitācijas apjomu, līdzekļus, kas iegūti par attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju, kā arī politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, deputāta kandidātu vai citas personas, kas šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājušas.

 

 

60.

 

Saeimas deputāts M.Grīnblats

Likuma 27. pantā izslēgt vārdus “deputāta kandidātu”.

 

 

Atbalstīt

 

 

11. Izslēgt 27. pantā vārdus “deputāta kandidātu”.