2006

 

2006. gada 15. februārī

Nr.9/1- 4 – 6

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts „Par Konvenciju par piespiedu darbu „ /reģ.nr.1498; dok.nr. 5220 /;

 

2) Likumprojekts „Par Konvenciju par minimālo vecumu”

     /reģ.nr. 1499; dok.nr. 5221/;

 

3) Likumprojekts „Par Konvenciju par bērnu darba ļaunākajām formām”

    /reģ.nr. 1497; dok.nr. 5219 /; 

                        

4) Likumprojekts „Par Konvenciju par maternitātes aizsardzību”

     /reģ.nr. 1496; dok.nr. 5218 /;

 

5) Likumprojekts „Par Konvencijas par bērnu minimālo vecumu denonsēšanu „

   /reģ.nr.1493; dok.nr. 5215 /;

 

6) Likumprojekts „ Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu”

   /reģ. 1494; dok.nr. 5216 /;

 

7) Likumprojekts „Par Konvencijas par minimālā vecuma noteikšanu bērniem, tos pielaižot darbā uz jūras, denonsēšanu” /reģ.nr. 1495; dok.nr. 5217 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 7 lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas prikšsēdētāja


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                   Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Konvencijas par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus, denonsēšanu

 

1.pants. Denonsēt 1921.gada 11.novembra Konvenciju par bērnu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu padevējus (turpmāk – Konvencija).

 

2.pants. Konvencija zaudē spēku tās 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 Likums Saeimā pieņemts 2006. gada _________________.