13

 

Rīgā

2006.gada 10.maijā 9/9

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā” (reģ.nr.1482) izskatīšanai trešajā lasījumā.

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts tabulā uz 1lapas.

 

 

 

 

 

 

 

 

priekšsēdētāja                                                                                                       J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija                                                                              

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījums Cilvēka genoma izpētes likumā

(reģ.nr.1482)

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Priekšli-kumi

(0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 15.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2005, 7.nr.) šādu grozījumu:

 

 

Izdarīt Cilvēka genoma izpētes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 15.nr.; 2003, 6., 15.nr.; 2005, 7.nr.) šādu grozījumu:

13.pants. Audu paraugu ņemšana un veselības stāvokļa aprakstu sastādīšana

 

 

 

 

 (1) Audu paraugu ņemšanu un veselības stāvokļa apraksta sastādīšanu veic galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs.

(2) Galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs sastāda un papildina veselības stāvokļa aprakstu, pamatojoties uz ziņām, ko sniedzis gēnu donors un kas par gēnu donoru saņemtas no ārstniecības iestādēm.

(3) Ārsts iesniedz galvenajam apstrādātājam aizpildītu anketu, kuras paraugu apstiprinājis veselības ministrs un kurā ir ietverta šāda informācija:

1) gēnu donora vārds, uzvārds un personas kods, dzimums un dzīvesvieta;

2) ārstniecības iestāde (nosaukums), kur ņemti audu paraugi;

3) informācija par audu paraugu un veidu, kādā tas ņemts.

(4) Galvenais apstrādātājs vai autorizētais apstrādātājs var sastādīt gēnu donora ģenealoģiju, pamatojoties uz viņa sniegtajiem datiem vai ģenētiskās izpētes rezultātiem.

(5) Ņemot audu paraugus vai sastādot veselības stāvokļa aprakstu, jāievēro konfidencialitāte attiecībā uz gēnu donora identitāti, kā arī viņa audu paraugiem, veselības stāvokļa aprakstu un ģenealoģiju.

Izslēgt 13.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "kuras paraugu apstiprinājis veselības ministrs un".

 

 

Izslēgt 13.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "kuras paraugu apstiprinājis veselības ministrs un".