Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (reģ.nr.1457) izskatīšanai 3.lasījumā

30.03.2006

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (reģ.nr.1457) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(25)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

4.pants.   Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana, sertificēšana un marķēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst testēšanas laboratorijas noteiktajam tipam.

(4) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(5) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju, sertifikāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(6) Ministru kabinets nosaka prasības neatkarīgajām un starptautiski atzītajām laboratorijām.

(7) Ministru kabinets apstiprina to neatkarīgo un starptautiski atzīto laboratoriju sarakstu, kuras drīkst sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles. Testēšanas laboratorijas izsniedz attiecīgus azartspēļu automātu, iekārtu un spēļu automātu spēles programmas tipa sertifikātus.

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana, sertificēšana un marķēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir katra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst ražotāja standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

(4) Sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles drīkst laboratorijas, kuras saņēmušas attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas iestādes izsniegtu akreditācijas sertifikātu par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.

(5) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(6) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju.”

1

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 4. panta pirmās daļas jauno redakciju pēc vārdiem “spēļu automātu spēles” ar vārdu “programmas”.

 

Atbalstīt

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana, sertificēšana un marķēšana

(1) Latvijas Republikā drīkst uzstādīt un ekspluatēt azartspēļu automātus un iekārtas, kā arī spēļu automātu spēles programmas, kas ir reģistrētas, sertificētas un marķētas.

(2) Reģistrācija ir k atra azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrēšana Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, piešķirot katram azartspēļu automātam un iekārtai savu reģistrācijas numuru, kas paliek nemainīgs visu attiecīgā automāta un iekārtas ekspluatācijas laiku.

(3) Sertifikācija ir pārbaude, kurā nosaka, vai azartspēļu automāts, iekārtas modelis un tā spēles programma atbilst ražotāja standartiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

(4) Sertificēt azartspēļu automātus, iekārtas un spēļu automātu spēles drīkst laboratorijas, kuras saņēmušas attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas iestādes izsniegtu akreditācijas sertifikātu par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā.

(5) Marķēšana ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētas marķējuma zīmes piestiprināšana uz azartspēļu organizētāja īpašumā esoša vai uz finanšu līzinga līguma pamata iegādāta azartspēļu automāta vai iekārtas pirms šā automāta vai iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas.

(6) Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrāciju un marķēšanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(7) Ministru kabinets nosaka azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju.”

21.pants. Kazino

(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) pieci spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.

 

 

2

Deputāts A.Naglis

Likuma 21.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Kazino ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kuras ir īpaši iekārtotas spēļu automātu, ruletes (cilindriskās spēles), kāršu un kauliņu spēļu organizēšanai un kurās ir uzstādīti vismaz:

1) piecpadsmit spēļu galdi, ja kazino atrodas Rīgā;

2) desmit spēļu galdi, ja kazino atrodas ārpus Rīgas.”

Neatbalstīt

 

22.pants. Spēļu zāle

(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz 20 azartspēļu automāti.

 

3

Deputāts A.Naglis

Likuma 22.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Spēļu zāle ir azartspēļu organizēšanas vieta, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta atsevišķa telpa vai vairākas savstarpēji saistītas telpas, kurās ir uzstādīti un tiek ekspluatēti vismaz

1) trīsdesmit azartspēļu automāti, ja spēļu zāle atrodas Rīgā;

2) divdesmit azartspēļu automāti, ja spēļu zāle atrodas ārpus Rīgas.”

Neatbalstīt

 


 

41.pants. Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi

(2) Azartspēles nav atļauts organizēt:

1) valsts iestādēs;

 

 

 

 

 

2) baznīcās un kulta celtnēs;

 

4

Deputāts P.Simsons

Izteikt 41. panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) baznīcās un kulta celtnēs un tuvāk par 300 metriem no šo ēku ieejas;”

Neatbalstīt

 

3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;

 

5

Deputāts P.Simsons

Izteikt 41. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ārstniecības, bērnu izglītības un audzināšanas iestāžu ēkās, un tuvāk par 300 metriem no šo ēku ieejas;”

Neatbalstīt

 

4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;

5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;

6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;

 

 

 

 

 


 

7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju no ārpuses;

 

6

 

 

 

 

 

 

7

Deputāts P.Simsons

Izteikt 41. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

“7) veikalu, kultūras iestāžu, dzelzceļa staciju, autoostu, lidostu, ostu ēkās;”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 41.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7)            veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

2. 41.pantā:

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7)            veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;”;

8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības.

 

 

 

 

 

 

2. 41.pantā:

papildināt otro daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) dienesta viesnīcās.”;

 

8

Juridiskais birojs

Ierosinām apsvērt jautājumu par to, vai attiecībā uz likuma 41. panta otrās daļas papildināšanu ar 9. punktu, likumā nav nepieciešams noteikt samērīgu pāreju uz aizliegumu rīkot azartspēles dienesta viesnīcās.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā (23)

papildināt otro daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) dienesta viesnīcās.”;

 


 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

Deputāts P.Simsons

Papildināt 41. panta otro daļu ar jaunu 10. punktu šādā redakcijā:

“10) dzīvojamās mājās ar kopīgu ieeju iedzīvotājiem un azartspēļu dalībniekiem;”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 41. panta otro daļu ar jaunu 10. punktu šādā redakcijā:

“10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu organizēšanas vietu

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(10)

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu organizēšanas vietu

(5) Azartspēļu reklāma ir aizliegta ārpus azartspēļu organizēšanas vietām. Azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

 

izteikt piekto daļu kā piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ārpus azartspēļu organizēšanas vietām ir aizliegta, izņemot reklāmu preses izdevumos. Azartspēļu organizēšanas vietās izkārtnē ir atļauts norādīt azartspēļu vietas nosaukumu, azartspēļu vietas vai azartspēļu veidu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.

(6) Azartspēļu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par iespējamo azartspēļu atkarības rašanās risku. Šādai informācijai atvēlami vismaz desmit procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 2. pantā vārdus “izteikt piekto daļu kā piekto sesto un septīto daļu šādā redakcijā” aizstāt ar vārdiem “izteikt piekto daļu šādā redakcijā” (attiecīgi iekļaujot piektās daļas jauno redakciju), un vienlaikus (pēc piektās daļas jaunās redakcijas) iekļaut likumprojekta 2. panta tekstā vārdus “papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:”.

 

Juridiskais birojs

Juridiskais birojs ierosina komisijā apspriest jautājumu par likuma 41. panta piektās daļas pirmajā teikumā ietverto ierobežojumu attiecībā uz azartspēļu reklāmu. Uzskatām, ka normā iekļautā reklāmas aizlieguma neattiecināšana uz vienu noteiktu masu saziņas līdzekļa veidu (preses izdevumiem) varētu tikt vērtēta kā nepamatota priekšrocību noteikšana vienai personu grupai, nevienādu noteikumu piemērošanu attiecībā uz citiem masu saziņas līdzekļiem un citām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus bez pietiekama pamatojuma.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Azartspēļu reklāma ārpus azartspēļu organizēšanas vietām ir aizliegta, izņemot reklāmu preses izdevumos. Azartspēļu organizēšanas vietās izkārtnē ir atļauts norādīt azartspēļu vietas nosaukumu, azartspēļu vietas vai azartspēļu veidu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi.”

 

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Azartspēļu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par iespējamo azartspēļu atkarības rašanās risku. Šādai informācijai atvēlami vismaz desmit procenti no konkrētās reklāmas apjoma.

 

(7) Azartspēļu reklāmā aizliegts:

1) saistīt dalību azartspēlēs ar naudas pelnīšanu vai iespējamu finansiālu ieguvumu;

2) paust uzskatus, ka azartspēlēm piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme vai ka tās palīdz atrisināt personiskas problēmas;

3) negatīvi atspoguļot atturēšanos no azartspēlēm;

4) radīt iespaidu, ka azartspēles nodrošina jebkāda veida panākumus;

5) ietvert tiešu aicinājumu piedalīties azartspēlēs;

6) azartspēles atainot kā pozitīvi motivējošu sociālo fonu;

7) reklamēt jebkādu cita veida guvumu no piedalīšanās azartspēlēs;

8) izmantot bērnus, kā arī aizliegts adresēt azartspēļu reklāmu bērniem.”

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 41.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Azartspēļu reklāmā aizliegts:

1) ietvert tiešu aicinājumu piedalīties azartspēlēs;

2) saistīt dalību azartspēlēs ar naudas pelnīšanu vai citu iespējamu finansiālu ieguvumu;

3) radīt iespaidu, ka azartspēles nodrošina jebkāda veida guvumu vai panākumus;

4) paust uzskatus, ka azartspēlēm piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme vai ka tās palīdz atrisināt personiskas problēmas;

5) atainot azartspēles kā pozitīvi motivējošu sociālo fonu;

6) atspoguļot atturēšanos no azartspēlēm negatīvi;

7) izmantot bērnus, kā arī aizliegts adresēt azartspēļu reklāmu bērniem.”

Atbalstīt

(7) Azartspēļu reklāmā aizliegts:

1) ietvert tiešu aicinājumu piedalīties azartspēlēs;

2) saistīt dalību azartspēlēs ar naudas pelnīšanu vai citu iespējamu finansiālu ieguvumu;

3) radīt iespaidu, ka azartspēles nodrošina jebkāda veida guvumu vai panākumus;

4) paust uzskatus, ka azartspēlēm piemīt stimulējoša vai nomierinoša ietekme vai ka tās palīdz atrisināt personiskas problēmas;

5) atainot azartspēles kā pozitīvi motivējošu sociālo fonu;

6) atspoguļot atturēšanos no azartspēlēm negatīvi;

7) izmantot bērnus, kā arī aizliegts adresēt azartspēļu reklāmu bērniem.”

 

 

14

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt 41.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) aizliegts piedāvāt piedalīšanos azartspēlē par velti, kā dāvanu vai balvu vai kā kompensāciju par preces iegādi vai pakalpojumu saņemšanu.”

Neatbalstīt

 

42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Pašvaldība saskaņā ar šā likuma noteikumiem izsniedz atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(2) Lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu norakstu;

2) zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kas apliecina iesniedzēja īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda viņa tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, kopā ar attiecīgā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu. Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas pierāda telpu lietošanas tiesības, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli šajās telpās.

(3) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pašvaldība atļauju neizsniedz, ja azartspēļu organizēšana paredzēta šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajās vietās.

 

3. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Lai saņemtu šā likuma 26. un 27.pantā minēto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;

2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

(2) Saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.

 

 

 

3. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“42.pants. Pašvaldības tiesības azartspēļu regulēšanā

(1) Lai saņemtu šā likuma 26. un 27.pantā minēto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:

1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;

2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.

(2) Saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.

 

(3) Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

15

Deputāts P.Simsons

Izteikt 42. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šī likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, atļauju organizēt azartspēles izsniedz vai neizsniedz pamatojoties uz pašvaldības pieņemtiem saistošiem noteikumiem par teritorijām, kurās aizliegts organizēt azartspēles, vai uz pieņemto pašvaldības domes (padomes) lēmumu katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.”

Neatbalstīt

(3) Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

 

 

16

Deputāts P.Simsons

Papildināt 42. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā, attiecīgi grozot pārējo daļu numerāciju:

“(4) Pašvaldība ar motivētu lēmumu var apturēt šī panta pirmajā daļā minēto atļauju, ja azartspēļu organizēšana notiek vietā, kas ir pretrunā ar pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, vai turpmāk nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, vai iedzīvotāju interešu aizsardzībai. Azartspēļu organizētājam pašvaldības lēmums jāizpilda trīs gadu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.”

Neatbalstīt

 

 

 

17

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt 42.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmajā daļā minētās atļaujas derīguma termiņš ir 8 gadi. Notekot atļaujas derīguma termiņam azartspēļu organizators ir tiesīgs vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par jaunas atļaujas izsniegšanu ne ātrāk kā 2 gadus pirms attiecīgās atļaujas termiņa notecējuma.”

Neatbalstīt

 

 

 

18

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 42.pantu ar jaunu ceturto daļu (līdzšinējo ceturto daļu uzskatot par piekto daļu) šādā redakcijā:

“(4) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku. Izsniegtā atļauja zaudē spēku šā panta sestajā daļā paredzētajā gadījumā, ievērojot septītajā un astotajā daļā noteikto kārtību. “

Atbalstīt

(4) Pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku. Izsniegtā atļauja zaudē spēku šā panta sestajā daļā paredzētajā gadījumā, ievērojot septītajā un astotajā daļā noteikto kārtību.

 

(4) Lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.”

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Deputāts A.Tolmačovs

Uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu un papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Par minēto lēmumu pašvaldība paziņo azartspēļu organizatoram un Izložu un azartspēļu inspekcijai.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 42.panta ceturtajā daļā skaitli “30” ar skaitli “45”.

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā

(21)

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.”

 

 

21

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 42.pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības dome (padome) ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(7) Šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā pašvaldības izsniegtā atļauja atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās zaudē spēku pēc 5 gadiem, skaitot no attiecīgā domes (padomes) lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(8) Par šā panta sestajā daļā minēto lēmumu pašvaldība paziņo azartspēļu organizatoram un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.”

Atbalstīt

(6) Ja azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā rada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības dome (padome) ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organ izēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās.

(7) Šā panta sestajā daļā minētajā gadījumā pašvaldības izsniegtā atļauja atvērt kazino, spēļu zāli vai bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās zaudē spēku pēc 5 gadiem, skaitot no attiecīgā domes (padomes) lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(8) Par šā panta sestajā daļā minēto lēmumu pašvaldība paziņo azartspēļu organizatoram un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.”

63.pants. Tiesības organizēt izlozes

(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kuras apmaksātais pamatkapitāls nav mazāks par 200 000 latiem.

 

4. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, — valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”.”

 

 

 

4. Izteikt 63.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts mēroga izlozes organizē valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij un kuras akcijas nav atsavināmas un privatizējamas, — valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto”.”


 

Pārejas noteikumi

9. Šā likuma 41.panta otrās daļas 8.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

22

 

 

 

 

23

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt pārejas noteikumu 9.punktu pēc skaitļa “8” ar vārdu un skaitli “ un 9.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Šā likuma 41.panta otrās daļas 8., 9. un 10.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

 

Atbalstīt

 

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

„9. Šā likuma 41.panta otrās daļas 8., 9. un 10.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

10. Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.janvārim.

11. Ministru kabinets šā likuma 4.panta piektajā daļā, 81.pantā un 83.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus izdod līdz 2006.gada 1.aprīlim.

5. Izteikt pārejas noteikumu 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“10. Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.septembrim.

11. Ministru kabinets šā likuma 81.pantā un 83.panta trešajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.jūnijam.”

 

 

 

10. Ministru kabinets šā likuma 4.panta sestajā un septītajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.septembrim.

11. Ministru kabinets šā likuma 81.pantā un 83.panta trešajā daļā paredzētos tiesību aktus izdod līdz 2006.gada 1.jūnijam.”;

 

 

24

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Ja attiecīgās azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai vai azartspēļu organizēšanai attiecīgajā vietā azartspēļu organizētājam izsniegtā pašvaldības atļauja bija spēkā uz šo grozījumu spēkā stāšanās dienu, pārreģistrējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā azartspēļu organizēšanas vietas licenci, nav nepieciešams iesniegt šā likuma 42. pantā paredzēto pašvaldības izsniegtu atļauju. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad atļauja ir zaudējusi spēku saskaņā ar 42.panta sesto daļu.“

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 15 un 16 punktu šādā redakcijā:

“15. Ja attiecīgās azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai vai azartspēļu organizēšanai attiecīgajā vietā azartspēļu organizētājam izsniegtā pašvaldības atļauja bija spēkā uz šo grozījumu spēkā stāšanās dienu, pārreģistrējot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā azartspēļu organizēšanas vietas licenci, nav nepieciešams iesniegt šā likuma 42. pantā paredzēto pašvaldības izsniegtu atļauju. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad atļauja ir zaudējusi spēku saskaņā ar 42.panta sesto daļu.

 

 

25

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Grozījumi 41.panta otrās daļas 7.punktā, attiecībā uz punkta papildināšanu ar totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietām un prasību par atsevišķu ieeju tikai no ārpuses, stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

16. Grozījumi 41.panta otrās daļas 7.punktā, attiecībā uz punkta papildināšanu ar totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietām un prasību par atsevišķu ieeju tikai no ārpuses, stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.”