Rīgā

 

Rīgā

 

 

 

2005.gada 24.novembrī  Nr.9/9-4.2.-297

 

 

Saeimas Prezidijam

 

     Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums Ārstniecības likumā” (Reģ.Nr. 1427) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne