Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (reģ.nr.1400)

 

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu:

110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.

Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 110.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp sievieti un vīrieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.”

 

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Papildināt 110.pantu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Valsts garantē mājokli bērnam un viņa ģimenei.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Izteikt 110.pantu šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.”