Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā “Par valsts pensijām”” (reģ.nr. 1240,  steidzams) izskatīšanai  2.lasījumā

 

Spēkā esošā  redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

N.

p.k

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr. ; 2004, 6.nr.)  šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr. ; 2004, 6.nr.)  šādu grozījumu:

29. Līdz 2005.gada 1.jūlijam personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, divus gadus pirms šā likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vecuma sasniegšanas (ievērojot šo pārejas noteikumu 8.punktu) ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi, bet vīriešiem — ne agrāk kā no 60 gadu vecuma.

Aizstāt pārejas noteikumu 29.punktā skaitļus un vārdus “līdz 2005.gada 1.jūlijam” ar skaitļiem un vārdiem “līdz  2008.gada 1.jūlijam”.

 

 

 

Redakc.

precizēt.

Aizstāt pārejas noteikumu 29.punktā vārdus un skaitļus“ līdz 2005.gada 1.jūlijam” ar vārdiem un skaitļiem  “līdz  2008.gada 1.jūlijam”.

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Deputāts D.Rasnačs

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.