LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 7. jūnijā

Nr.9/2 – 2 –  78

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 9. jūnija sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojekta ”Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"” (Reģ.nr. 1239) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija 7. jūnija sēdē izskatīja un atbalstīja minēto likumprojektu, un  lūdz to izskatīt kā steidzamu.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                   A.Slakteris

 

 


Likumprojekts

 

„Grozījumi likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

 

Izdarīt likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15., 24.nr.; 2003, 2., 15., 20., 23. nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 2. panta pirmo daļu jaunā redakcijā:

„2.pants. Par speciālo atļauju (licenci) azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai iekasējama valsts nodeva šādā apmērā:

1) spēļu automātu, bingo, ruletes, kāršu un kauliņu spēles organizēšanai un uzturēšanai:

a) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu — Ls 300 000,

b) par speciālās atļaujas (licences) pagarināšanu — Ls 25 000,

c) par speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju — Ls 25 000 par katru kārtējo gadu,

d) par kazino atvēršanas atļauju (licenci) — Ls 20 000 par katru kārtējo gadu,

e) par spēļu zāles vai bingo zāles atvēršanas atļauju (licenci) — Ls 3000 par katru kārtējo gadu.”

 

2. Izteikt likuma 3. pantu jaunā redakcijā:

„3.pants. Ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts ir azartspēļu organizētājs - uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), azartspēļu norises vieta un spēļu iekārtas. No katras iekārtotās vai uzstādītās azartspēļu tiešās norises vietas iekasējams nodoklis pēc šādām likmēm par katru kārtējo kalendāro gadu:

1) rulete (cilindriskā spēle) — par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu —

 Ls 9600;

2) kāršu un kauliņu spēles — par katru galdu —

 Ls 9600;

3) bingo (līdz 100 vietām)—

 Ls 12 000;

4) bingo (līdz 200 vietām)—

 Ls 18 000;

5) bingo (līdz 300 vietām) —

 Ls 24 000;

6) bingo (virs 300 vietām) —

 Ls 36 000;

7) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu —

 Ls 1680;

8) videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu —

 Ls 2280.

Veiksmes spēlei pa tālruni azartspēļu nodoklis ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Azartspēļu nodoklis par totalizatoru un derībām ir Ls 30 000 par katru kārtējo gadu un 10 procenti no totalizatora vai derību organizēšanas ieņēmumiem.

Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas, azartspēļu nodoklis neatkarīgi no spēles veida ir 10 procenti no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.”

 

3. Papildināt likumu ar jaunu pārejas noteikumu punktu šādā redakcijā:

„Šā likuma 3. panta pirmās daļas 7. un 8. punktā noteiktās nodokļa likmes videospēlēm un mehāniskajiem automātiem stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.  Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 3. panta pirmās daļas 7. un 8. punktā noteiktās nodokļa likmes, videospēlēm un mehāniskajiem automātiem piemēro šādu nodokļa likmi:

1)  līdz 2005. gada 31. decembrim:

a)  videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu —  Ls 1200;

b)  videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1560;

2)  no 2006. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim:

a)  videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti kazino un spēļu zālēs, — par katra automāta katru spēles vietu — Ls 1440;

b)  videospēles un mehāniskie automāti, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, — par katra automāta katru spēles vietu —  Ls 1920.”

 

Likums stājas spēkā ar 2005. gada 1. jūliju.