Rīgā

 

 

Rīgā

 

2005.gada 08.jūnijā, Nr.9/9-4.2-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Komisija izskatīja likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā” (reģ.nr.1238) un nolēma to konceptuāli atbalstīt un virzīt to tālākai izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

Komisija lūdz minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.

 

 

 

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

 

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Ārstniecības likumā

 

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9., 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

 

"4.1 pants. Zemākās darba algas likmi ārstniecības personām ārstniecības iestādēs, ar kurām noslēgts līgums par to veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kurus apmaksā no valsts budžeta, nosaka Ministru kabinets."

 

2. Papildināt likumu ar 34.1 un 34.pantu šādā redakcijā:

 

"34.1 pants. Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

34.2 pants. Cilvēka asins un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartus nosaka Ministru kabinets."

 

3. Izslēgt pārejas noteikumu 6.punktā skaitli un vārdus "17.panta pirmajā daļā".

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

 

"7. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.decembrim izdod noteikumus par klīnisko vadlīniju izstrādāšanas kārtību.

8. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 34.2 pantā minētos noteikumus."