Latvijas Republikas

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 18. maijā

Nr.9/1- 545

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2005. gada 19. maija Saeimas sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut tajā likumprojektu „ Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai ” izskatīšanai pirmajā lasījumā / reģ.nr. 1208 ; dok.nr. 4166 /.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai

(reģ. nr. 1087; dok.nr. 3637)

 

 

 

1.     pants. 2004. gada 29. oktobrī Romā parakstītais Līgums par Konstitūciju Eiropai un tā Nobeiguma akts ar deklarācijām

    ( turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

2.     pants. Līgums stāja spēkā tā IV – 447. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

3.     pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanās. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ___________________.