Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 18. maijā

Nr.9/1- 544

 

Ārlietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 2005. gada 19. maija Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektu:

 

 

1.Likumprojekts „ Par Vienošanos starp Kaimanu Salām un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli „ /reģ.nr. 1200; dok.nr. 4145/;

 

 

2. Likumprojekts „Par Vienošanos starp Britu Virdžīnu Salu valdību un Latvijas Republiku valdību par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli „

/ reģ.nr. 1201; dok.nr. 4146 /;

 

 

3. Likumprojekts „Par Vienošanos starp Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju Montserratu un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli”  / reģ.nr. 1204; dok.nr. 4156/.

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Leopolds Ozoliņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedrs

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 Par Vienošanos starp Kaimanu Salām un Latvijas Republiku par

ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

 

 

  1. pants. Kaimanu Salu 2005. gada 12. aprīļa vēstules un Latvijas Republikas 2004. gada 22. decembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli (turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

  1. pants. Vienošanās stājas spēkā ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā ietvertais Kaimanu Salu un Latvijas Republikas Līgums par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar  likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeima pieņemts 2005. gada ___________________________.