Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 12. maijā

            Nr.9/1- 542

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „ Par Vienošanos starp Tērksu un Kaikosu Salām un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli ”

/reģ.Nr.1186; dok.Nr.4093/.

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                            Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Vienošanos starp Tērksu un Kaikosu Salām un Latvijas Republiku

 par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

 

 

 

1.      pants. Tērksu un Kaikosu Salu valdības 2005. gada 1. marta vēstules un Latvijas Republikas valdības 2004. gada 22. decembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli ( turpmāk - Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

 

2.      pants. Vienošanās stājas spēkā ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā ietvertais Līgums starp Tērksu un Kaikosu Salām un Latvijas Republiku par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli stājas spēkā tā 15. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

3.      pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ________________.