2005

2005.gada _____ aprīlī

Nr.9/6 -

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā šā gada 21.aprīļa sēdē ir apspriedusi likumprojektu “Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā” (reģ.nr.1177) pirmajam lasījumam.

 

          Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt Saeimu atzīt to par steidzamu.

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 51.pantā noteikto komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 2005.gada 21.aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta “Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā” (reģ.nr.1177) izskatīšanu pirmajā lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu

 

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā

 

Izdarīt Nacionālo bruņoto spēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2., 8.nr.;  Latvijas Vēstnesis, 2005, 40.nr.) grozījumu un papildināt  13.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

 

„(2) Likuma „Par aviāciju” 491.panta noteiktajos gadījumos, Ministru prezidentam ir visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās aizsardzības ministra pilnvaras.

 

Uzskatīt līdzšinējo  panta otro daļu par trešo daļu un trešo daļu par ceturto daļu.”

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā  pēc tā izsludināšanas.