Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2

Aizsardzības un iekšlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums likumā “Par aviāciju”

reģ.nr. 1176

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

(2)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 13., 20.nr.) grozījumu:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 13., 20.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt likumu ar 491. pantu šādā redakcijā:

49.1 pants. Kaujas darbību veikšana pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

Galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm un, ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

 

Ja aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu, Ministru prezidents var pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.”

Ministru Kabinets nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Saeimas Juridiskais birojs:

 

49.1pantā:

 

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kaujas darbību drīkst veikt tikai tad, ja tas ir vienīgais līdzeklis, lai novērstu minēto kaitējumu”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu, lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā var pieņemt Ministru prezidents.”

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

49.1pantā:

 

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm, un ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, aizsardzības ministrs pieņem lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.”

 

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kaujas darbību drīkst veikt tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja novērst minēto kaitējumu.”

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu, lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā pieņem Ministru prezidents.”

 

Daļēji atbalstīts 2.priekšli-kumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

 

“49.pants. Kaujas darbību veikšana pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

Galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm, un ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, aizsardzības ministrs pieņem lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā. Kaujas darbību drīkst veikt tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja novērst minēto kaitējumu.

Ja aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu, lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā pieņem Ministru prezidents.”

Ministru Kabinets nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

     

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.