2005

2005. gada ___aprīlī

Nr.________________

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

            Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 21.aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījums likumā “Par aviāciju”” (reģ.nr.1176; 1.lasījums).

 

 Komisija nolēma  minēto likumprojektu konceptuāli atbalstīt un lūgt Saeimu atzīt to par steidzamu.

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu komisija lūdz izdarīt grozījumus Saeimas 2005.gada 21.aprīļa sēdes darba kārtībā un iekļaut  tajā likumprojektu  “Grozījums likumā “Par aviāciju”” (reģ.nr.1176) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                              

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Saeima ir pieņēmusi un

Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par aviāciju”

 

Izdarīt likumā “Par aviāciju” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 139.nr., 298/299.nr.; 1998, 192/193.nr, 322/325.nr.; 1999, 386/387.nr.; 2002, 74.nr.; 2003, 99.nr.; 2004, 42.nr., 60.nr., 69.nr., 156.nr.) grozījumu  un papildināt likumu ar 491. pantu šādā redakcijā:

 

„491. pants. Kaujas darbību veikšana pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā

 

Galējās nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm un, ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, aizsardzības ministrs var pieņemt lēmumu par  kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

Ja aizsardzības ministrs ir aizkavēts pildīt savu amatu, Ministru prezidents  var pieņemt lēmumu par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.”

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā  pēc tā izsludināšanas.