Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam

 

Grozījums likumā “Par arodbiedrībām”

 

Likuma pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījuumā nobalsotā redakcija

Nr.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par arodbiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

 

Izdarīt likumā “Par arodbiedrībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 Papildināt 3.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 "Par arodbiedrības reģistrēšanu, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrēšanu, arodbiedrības svītrošanu no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, kā arī tās samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

Redakc.

precizēts.

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Par arodbiedrības reģistrēšanu, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrēšanu, arodbiedrības izslēgšanu no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, kā arī tās samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.”