Rīgā

Rīgā

 

2005.gada 20.aprīlī, Nr.9/9-4.2-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par arodbiedrībām”” (reģ.nr.1159) Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par arodbiedrībām"

 

Izdarīt likumā "Par arodbiedrībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 12.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 3.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Par arodbiedrības reģistrēšanu, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrēšanu, arodbiedrības svītrošanu no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, kā arī tās samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."