Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 20. aprīlī

Nr. 9/1- 533

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „ Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Menas salu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu  ar nodokli un pagaidu  piemērošanu saistībā ar to „ / reģ.nr. 1138; dok.nr. 3868/;

 

2.Likumprojekts „ Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to „/ reģ.nr. 1140; dok.nr. 3883/;

 

3. Likumprojekts „Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas    Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to „/ reģ.nr. 1150; dok.nr. 3918/;

 

4. Likumprojekts „Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu”

/ reģ.nr. 1149; dok.nr. 3917/;

 

5.Likumprojekts „Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu „ / reģ.nr. 1151; dok.nr. 3927/

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus  par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 5.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                 Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

 

 

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu

 

 

1.pants. Nīderlandes Karalistes 2004.gada 27.augusta vēstules un Latvijas Republikas 2004.gada 7.jūnija vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā Vienošanās attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā līdz ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā iekļautā Konvencija par automātisku informācijas apmaiņu par ienākumiem no uzkrājumiem procentu maksājumu veidā stājas spēkā tās 12.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada ____________________.