Rīgā, 2005

Rīgā, 2005. gada 13.aprīlī

 

9/4 –    4 - 21                          

 

 

 

                                                                        Saeimas Prezidijam

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā” (Reģ. Nr. 1143) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētāja          

                                               

Ingrīda Circene

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā

 

Izdarīt Reliģisko organizāciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 21.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 7.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "likumdošanas akti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "normatīvie akti" (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdus "darba likumdošanas aktiem" ar vārdiem "Darba likumu".

 

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

 

"15.pants. Reliģisko organizāciju saimnieciskā darbība

(1) Reliģiskajām organizācijām ir tiesības veikt saimniecisko darbību. Ja reliģiskās organizācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības kalendāra gada laikā pārsniedz 500 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jādibina kapitālsabiedrība.

(2) Ieņēmumi no saimnieciskās darbības izlietojami reliģiskās organizācijas statūtos (satversmē, nolikumā) paredzētajiem mērķiem saskaņā ar reliģisko organizāciju darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem."