Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 20. aprīlī

Nr. 9/1- 533

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „ Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Menas salu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu  ar nodokli un pagaidu  piemērošanu saistībā ar to „ / reģ.nr. 1138; dok.nr. 3868/;

 

2.Likumprojekts „ Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Gērnsiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to „/ reģ.nr. 1140; dok.nr. 3883/;

 

3. Likumprojekts „Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas    Republiku un Džersiju par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to „/ reģ.nr. 1150; dok.nr. 3918/;

 

4. Likumprojekts „Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Nīderlandes Antiļu salām par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu”

/ reģ.nr. 1149; dok.nr. 3917/;

 

5.Likumprojekts „Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto Vienošanos starp Nīderlandes Karalisti un Latvijas Republiku attiecībā uz Arubu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un tās pagaidu piemērošanu „ / reģ.nr. 1151; dok.nr. 3927/

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus  par steidzamiem.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 5.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                            Likumprojekts 1.lasījumam

 

 

 

 

Par vēstuļu apmaiņas ceļā noslēgto vienošanos starp Latvijas Republiku un Menas salu par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un  pagaidu piemērošanu saistībā ar to

 

 

1.pants. Latvijas Republikas 2004.gada 29.aprīļa vēstules un Menas salas 2004.gada 19.novembra vēstules apmaiņas ceļā noslēgtā vienošanās par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli un pagaidu piemērošanu saistībā ar to (turpmāk – Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Vienošanās stājas spēkā līdz ar otras puses atbildes vēstules saņemšanu, bet Vienošanās pielikumā iekļautais Līgums par ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli starp Latvijas Republiku un Menas salu stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada ____________________.