Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (reģ.nr.1103)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi (2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr.; 1995, 17.nr.; 1998, 19.nr.; 2003, 12., 19.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. (1) Centrālā vēlēšanu komisija nosaka trīsdesmit dienu termiņu, kad parakstu vākšanas lapas, kurās vēlētāji var parakstīties, ir pieejamas katras pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes noteiktajās vietās. Šīs dienas nosakāmas pēc kārtas, neietverot termiņā dienas, kad notiek Saeimas vēlēšanas, rajona padomes, pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanas vai tautas nobalsošana un kad parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai netiek pieļauta.

(2) Vietas, kurās vēlētāji var parakstīties, iekārtojamas katrā pilsētā, novadā vai pagastā ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena vieta, kur vēlētāji var parakstīties.

(3) Šajās vietās aģitācija nav pieļaujama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.95. likumu un 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2003.)

1. Izslēgt 7.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "rajona padomes".

1.

Deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 7.panta pirmo daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanas” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta vēlēšanas”.

Atbalstīts

1. 7.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanas” ar vārdiem “Eiropas Parlamenta vēlēšanas”;

 

izslēgt otrajā teikumā vārdus "rajona padomes".


 

20.pants. (1) Balsotāji, kuri balsošanas laikā uzturas ārvalstīs, balso vēlēšanu iecirkņos, kurus pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma Centrālā vēlēšanu komisija izveido Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, vai arī pa pastu. Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus arī citās šim nolūkam piemērotās telpās, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju.

(2) Ja tautas nobalsošana notiek vienlaikus ar Saeimas vēlēšanām, tad balsošana ārvalstīs notiek visos vēlēšanu iecirkņos, kuri izveidoti likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Balsotāji, kuri balsošanas laikā uzturas ārvalstīs, var balsot arī pa pastu. Balsošana pa pastu notiek Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

(1998.gada 3.septembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2003.)

 

2.

Deputāts M.Grīnblats

Papildināt likuma 20.panta otro daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanām” ar vārdiem “vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

Atbalstīts

2. Papildināt 20.panta otro daļu pēc vārdiem “Saeimas vēlēšanām” ar vārdiem “vai Eiropas Parlamenta vēlēšanām”.

22.pants. Ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Katram parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta iesniegšanas Centrālajai vēlēšanu komisijai jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.05.2003. likumu, kas stājas spēkā no 06.06.2003.)

2. Papildināt 22.panta otro teikumu pēc vārdiem "pašvaldības institūcijā" ar vārdiem "kura veic notariālas darbības".

 

 

 

3. Papildināt 22.panta otro teikumu pēc vārdiem "pašvaldības institūcijā" ar vārdiem "kura veic notariālas darbības".