Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                     Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                           Grozījumi Sporta likumā

(reģ. Nr.1102)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā  otrā lasījuma redakcija 

 

Sporta likums

Grozījumi Sporta likumā

 

 

Priekšlikumi nav iesniegti.

 

Grozījumi Sporta likumā

 

 

 

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 5.nr.) šādus grozījumus:

 

6.pants. Citu nozaru ministriju kompetence sporta jomā

 

(1) Labklājības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

     1) atbalsta Latvijas Paralimpisko komiteju un tās izstrādātās programmas, kā arī veicina sportistu invalīdu aprūpes programmu īstenošanu;

     2) izstrādā programmu izcilu Latvijas sporta veterānu atbalstam un nodrošina minētās programmas īstenošanu, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu.

(2) Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

 

      1) nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību;

      2) atbalsta valsts labāko sportistu — Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu darbinieku — treniņu un sacensību iespējas;

      3) atbalsta atsevišķus sporta veidus Iekšlietu ministrijas iestādēs pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes ieteikuma.

(3) Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

      1) izstrādā programmas jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanai;

      2) nodrošina karavīru vispārējo un speciālo profesionālo fizisko sagatavotību;

      3) atbalsta valsts labāko sportistu — karavīru — treniņu un sacensību iespējas;

      4) atbalsta atsevišķus sporta veidus Aizsardzības ministrijas iestādēs pēc Latvijas Nacionālās sporta padomes ieteikuma.

(4) Tieslietu ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādā sporta programmas un nodrošina to īstenošanu ieslodzījuma vietās.

(5) Veselības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju:

 

   

      1) nodrošina ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un fizisko sagatavotību saistīto datu apkopošanu un analīzi;

      2) koordinē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību;

 

 

 

 

 

      3) īsteno Antidopinga konvencijas noteikumu ieviešanai nepieciešamos pasākumus;

      4) veic dopinga kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

      5) izstrādā sporta medicīnas programmas un koordinē sporta medicīnas jautājumus valstī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.panta piektajā daļā:

   izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

    "2) organizē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

 

 

 

 

aizstāt 4.punktā vārdu "veic" ar vārdu "organizē".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.panta piektajā daļā:

   izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

    "2) organizē sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

 

 

 

 

aizstāt 4.punktā vārdu "veic" ar vārdu "organizē".