Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 22

Likumprojekts trešajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā

(reģ.nr.1076) (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie noteikumi Nr.18)

 

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(10)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā;

“Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām”.

Atbalstīt
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām

1.pants.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām valsts atsavina šādus nekustamos  īpašumus:

1)  zemes gabalu 1158 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 3 (kadastra Nr. 0100 049 0106, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr. 7699) un uz tā esošas četras būves (liters Nr.1, 2, 3 un 4);

2)  zemes gabalu 4873 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 7 (kadastra Nr. 0100 049 0102, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā nr.7989);

3) zemes gabalu 1901 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 8, (kadastra Nr. 0100 049 0116, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 3776);

4) zemes gabalu 367 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 10, kadastra Nr.0100 049 0117, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1 1497);

5) zemes gabalu 2425 m2 platībā Rīgā, Akmeņu ielā 12, kadastra Nr.0100 049 0118, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1 1813) un uz tā esošās trīs būves (liters Nr.1, 2 un 3);

6) zemes gabalu 1786 m2 platībā Rīgā,  Kuģu ielā b/n, (kadastra Nr. 0100 049 0095, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3 0086);

7) zemes gabalu 298 m2 platībā Rīgā, Kuģu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 049 0090).

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Ābiķis

Izslēgt 1. panta 1. punktu.

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Ābiķis

Izslēgt 1. panta 4. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Ābiķis

Izslēgt 1. panta 6. punktu.

 
Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:

7) zemes gabalu 298 m2 platībā Rīgā, Kuģu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 049 0090) un uz tā esošās sešas būves (liters Nr.1,2,3,4,5,6).

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pants.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas vajadzībām valsts atsavina šādus nekustamos  īpašumus:

1)  zemes gabalu 4873 kvadrātmetru platībā Rīgā, Akmeņu ielā 7 (kadastra Nr. 0100 049 0102, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7989);

2) zemes gabalu 1901 kvadrātmetra platībā Rīgā, Akmeņu ielā 8 (kadastra Nr. 0100 049 0116, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 3776);

3) zemes gabalu 2425 kvadrātmetru platībā Rīgā, Akmeņu ielā 12 (kadastra Nr.0100 049 0118, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1 1813) un uz tā esošās trīs būves (liters Nr.1, 2 un 3);

4) zemes gabalu 298 kvadrātmetru platībā Rīgā, Kuģu ielā 2 (kadastra Nr. 0100 049 0090) un uz tā esošās sešas būves (liters Nr.1, 2, 3, 4, 5 un 6).

2.pants.  (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Kuģu ielā 8/10 esošus dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr. 1, kopējā platība 56,75 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0199;

2) dzīvokli Nr. 1a, kopējā platība 74,8 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0512;

3) dzīvokli Nr. 5, kopējā platība 28,24 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0628;

4) dzīvokli Nr. 8, kopējā platība 30,67 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0867;

5) dzīvokli Nr. 10, kopējā platība 31,78 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0143;

6) dzīvokli Nr. 11, kopējā platība 36,27 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0422.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2 esošus dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr.3, kopējā platība 97,1 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0856;

2) dzīvokli Nr.7, kopējā platība 95,13 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0446;

3) dzīvokli Nr.9, kopējā platība 97,48 kvadrātmetri reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0859;

4) dzīvokli Nr.11, kopējā platība 94,11 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0445;

5) dzīvokli Nr.17, kopējā platība 55,71 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0444;

6) dzīvokli Nr.18, kopējā platība 116,44 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0733;

7) dzīvokli Nr.20, kopējā platība 114,41 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0861;

8) dzīvokli Nr.21, kopējā platība 52,7 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0837;

9) dzīvokli Nr.22, kopējā platība 118,36 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0858;

10) mākslinieka darbnīcu Nr.II, kopējā platība 234,52 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0727;

11) neapdzīvojamās telpas, kopējā platība 650 kvadrātmetri,   reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0202.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 2. panta pirmajā daļā vārdus “mākslinieku darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Ābiķis

Izslēgt 2. panta otrās daļas 6. punktu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2.pants.  (1) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Kuģu ielā 8/10 esošus dzīvokļus, kas nodoti īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr. 1, kopējā platība 56,75 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0199;

2) dzīvokli Nr. 1a, kopējā platība 74,8 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0512;

3) dzīvokli Nr. 5, kopējā platība 28,24 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0628;

4) dzīvokli Nr. 8, kopējā platība 30,67 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0867;

5) dzīvokli Nr. 10, kopējā platība 31,78 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0143;

6) dzīvokli Nr. 11, kopējā platība 36,27 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0422.

(2) Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vajadzībām valsts atsavina ēkā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2 esošus dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas  un neapdzīvojamās telpas, kas nodotas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:

1) dzīvokli Nr.3, kopējā platība 97,1 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0856;

2) dzīvokli Nr.7, kopējā platība 95,13 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0446;

3) dzīvokli Nr.9, kopējā platība 97,48 kvadrātmetri reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0859;

4) dzīvokli Nr.11, kopējā platība 94,11 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0445;

5) dzīvokli Nr.17, kopējā platība 55,71 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0444;

6) dzīvokli Nr.20, kopējā platība 114,41 kvadrātmetrs, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0861;

7) dzīvokli Nr.21, kopējā platība 52,7 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0837;

8) dzīvokli Nr.22, kopējā platība 118,36 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0858;

9) mākslinieka darbnīcu Nr.II, kopējā platība 234,52 kvadrātmetri, reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0727;

10) neapdzīvojamās telpas, kopējā platība 650 kvadrātmetri,   reģistrēts kadastra reģistrā 0100 349 0202.

 

8.

Juridiskais birojs

Papildināt ar jaunu 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Šā likuma 1. un 2. pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts
3. pants. Šā likuma 1. un 2. pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi likumā “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” noteiktajā kārtībā.

3.pants. Šo noteikumu 1. un 2.pantā minētie nekustamie īpašumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmi zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3. pants. Šā likuma 1. un 2. pantā minētie nekustamie īpašumi atsavināmi saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”.”
 
Juridiskais birojs

Pašreizējo 3. pantu izteikt kā 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Kultūras ministrija šā likuma 1. un 2. pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.”

Daļēji atba lstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.8.

 

 

 

 

Atbalstīts

4. pants. Kultūras ministrija šā likuma 1. un 2. pantā minētos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2005. gada 11. janvārī  Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 7. nr.).

2. Rīgas pilsēta bez atlīdzības nodod valstij uz Rīgas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēto ēku Rīgā, Uzvaras bulvārī 2  (kadastra Nr. 0100 0490 096 – 001, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 6857). Kultūras ministrija minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
 
 
 
Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2005. gada 11. janvārī  Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 7. nr.).

2. Rīgas pilsēta bez atlīdzības nodod valstij uz Rīgas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēto ēku Rīgā, Uzvaras bulvārī 2  (kadastra Nr. 0100 0490 096 – 001, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 6857). Kultūras ministrija minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieraksta zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.