Rīgā, 2003

Rīgā, 2005.gada 2.februārī       

Nr.9/3 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija, izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā” (reģ. Nr.1072), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                         M.Segliņš


Likumprojekts

 

Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā

 

Izdarīt Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus un skaitļus "Ar 2005.gada 1.martu".

 

2. Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu, kas regulē kārtību, kādā izskatāmas administratīvo pārkāpumu lietas un izpildāmi lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās (šā likuma 2.panta otrā daļa)."