9/8 -

 

9/8 -

   .02.2005.

 

 

 

                   Saeimas Prezidijam

 

 

                        Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 2. februāra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījums likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām""   (Reģ. nr.1065)  (Dok. nr.3579, 3579A)         un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

                  

         

                  

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

                

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"

 

Izdarīt likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ministru kabinets nosaka militāra rakstura preču sarakstu, kā arī kārtību, kādā tiek veikti militāra rakstura preču iepirkumi un tādu pakalpojumu iepirkumi, kuri ir saistīti ar militāra rakstura preču piegādi un lietošanu un norādīti attiecīgās iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā vai darba uzdevumā (transportēšana, apdrošināšana, ieviešana, ierīkošana, uzturēšana, modernizācija, personāla apmācība, apkalpošana)."