Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Par dzīvokļa īpašuma tiesību piešķiršanu Andrejam Eglītim

(reģ.nr.1062)

 

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(7)

 

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

Par dzīvokļa īpašuma tiesību piešķiršanu Andrejam Eglītim

1.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Par nekustamā īpašuma nodošanu Andrejam Eglītim”

Atbalstīts

Par nekustamā īpašuma nodošanu Andrejam Eglītim

1. pants. Ar šo likumu Andrejam Eglītim (personas kods 211012-12604) par īpašiem nopelniem Latvijas labā bez atlīdzības tiek piešķirtas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Rīgā, Tērbatas ielā 46, Nr. 17, 60,06m2 platībā, kas ar valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” valdes lēmumu izīrēts Andrejam Eglītim uz nenoteiktu laiku.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Par īpašiem nopelniem Latvijas labā, nodot Andrejam Eglītim (personas kods 211012 – 12604) īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Rīgā, Tērbatas ielā 46 – 17.”

 

Juridiskā komisija

Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Par īpašiem nopelniem Latvijas labā nodot Andrejam Eglītim īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Rīgā, Tērbatas ielā 46 – 17 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3545 17).”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.3

Par īpašiem nopelniem Latvijas labā nodot Andrejam Eglītim īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu Rīgā, Tērbatas ielā 46 – 17 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3545 17).


 

2. pants. Viena mēneša laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” nodod šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu Andrejam Eglītim ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Divu mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” nodod Andrejam Eglītim šā likuma 1. pantā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.”

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 2. pantu un izteikt to kā pārejas noteikumu 2. punktu.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.7

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(skat.7.

priekšlikumu)

 


 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Papildināt ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodrošina nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 46 – 17 izslēgšanu no valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitāla.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodod Andrejam Eglītim šajā likumā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodrošina šajā likumā minētā nekustamā īpašuma izslēgšanu no valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitāla.

 

 

2. Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” divu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās nodod Andrejam Eglītim šajā likumā minēto nekustamo īpašumu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.