Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2005. gada 3. februārī

Nr. 9/1- 495

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā” /reģ.nr. 1041; dok.nr. 3482/

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Nolīgumu starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm

par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā

 

 

 

 

  1. pants. 1964. gada 18. jūnija Nolīgums starp Ziemeļatlantijas līguma slēdzējām pusēm par sadarbību ar atomieročiem saistītas informācijas jomā ( turpmāk- Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

  1. pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satversmes aizsardzības

birojs.

 

 

 

  1. pants. Nolīgums Latvijas Republikai stājas spēkā pēc ratifikācijas dokumenta

           deponēšanas, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „ Latvijas 

           Vēstnesis”.

 

 

      

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar

     likumu izsludināms Nolīgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ____________________________.