Likumprojekts "Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā"

2.lasījumā nobalsotais likumprojekts

 

 

 

Grozījumi Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā

 

 

Izdarīt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Naudas līdzekļus, kurus valsts vai pašvaldību institūcijas iegūst, izīrējot (iznomājot) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā esošos valstij vai pašvaldībai piederošos kultūras pieminekļus, naudas sodus par šo kultūras pieminekļu bojāšanu un iznīcināšanu, kā arī ar šiem kultūras pieminekļiem saistīto zaudējumu atlīdzību ieskaita valsts vai pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos."

 

2. Aizstāt 17.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā skaitli un vārdus "16.panta otrajā daļā" ar skaitli un vārdu "16.pantā".