Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Ceļu satiksmes likumā” otrajam lasījumam (reģ. Nr. 1028)

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

 

Nr.

p.k.

 

Iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Ceļu satiksmes likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

 

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aģentūra” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aģentūra” (attiecīgā locījumā) un

 

vārdus “Latvijas Autoceļu direkcija” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Latvijas Valsts ceļi” (attiecīgā locījumā).

 

 

1.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt visā tekstā vārdus “Latvijas Autoceļu direkcija” attiecīgā locījumā ar vārdiem “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgā locījumā.

atbalstīt

 

 

red. prec.

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

 

 

1) ceļa īpašnieks - valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata;

 

 

 

 

 

2) ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā);

 

 

 

 

 

3) ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

 

 

 

 

 

4) ceļu drošības audits - neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu;

 

 

 

 

 

5) ceļu satiksme - attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem;

 

 

 

 

 

6) ceļu satiksmes dalībnieks - jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu satiksmē;

 

 

 

 

 

7) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis;

 

 

 

 

 

8) Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām;

 

 

 

 

 

9) diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai;

 

 

 

 

 

10) gājējs - persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos. Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas;

 

2.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 1.panta 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz brauktuves, un uz satiksmes regulētājiem;”.

atbalstīt

 

 

 

2. 1.pantā:

izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz brauktuves, un uz satiksmes regulētājiem;”;

11) mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus;

 

 

 

 

 

12) mopēds — divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;

 

3.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

“12) mopēds – divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai maksimālā jauda ne lielāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;”.

atbalstīt

 

 

red. prec.

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12) mopēds — divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;”;

13) motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

 

 

 

 

 

14) nepietiekama redzamība - tādi laikapstākļi (migla, lietus, sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis;

 

 

 

 

 

15) operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar ieslēgtu mirgojošu zilu vai sarkanu bākuguni un speciālu skaņu signālu;

 

4.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 1.panta 15.punktu šādā redakcijā:

“15) operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;”.

atbalstīt

 

 

 

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) operatīvais transportlīdzeklis — mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;”;

16) pasažieris - persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā;

 

 

 

 

 

17) pašmasa - atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

 

 

 

 

 

18) piekabe (puspiekabe) - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

 

 

 

 

 

19) pilna masa - izgatavotāja noteikta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi pilna masa ir vilcēja un piekabes pilnu masu summa, bet vilcējam ar puspiekabi - vilcēja pašmasas, pasažieru masas un puspiekabes pilnas masas summa;

 

 

 

 

 

20) starptautiskie autotransporta pārvadājumi - jebkuri pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, šķērsojot vismaz vienas valsts robežu;

 

 

 

 

 

21) traktortehnika - traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

 

 

 

 

 

22) tramvajs - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

 

 

 

 

 

23) transportlīdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

 

 

 

 

 

 

 

5.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 1.pantu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“231) transportlīdzekļa apkalpes loceklis – persona, kura vada vai atrodas transportlīdzeklī, lai fiziskās vai juridiskās personas, kas to nodarbina, uzdevumā veiktu pasažieru vai kravas komercpārvadājumu vai pašpārvadājumu;”.

atbalstīt

 

 

red. prec.

papildināt pantu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

“231) transportlīdzekļa apkalpes loceklis — persona, kura vada transportlīdzekli vai atrodas tajā, lai veiktu pasažieru vai kravas komercpārvadājumu vai pašpārvadājumu tās fiziskās vai juridiskās personas uzdevumā, kura to nodarbina;”;

24) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts;

 

 

 

 

 

25) transportlīdzekļa turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

 

 

 

 

 

26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati - tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai;

 

 

 

 

 

27) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude - veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma);

 

 

 

 

 

28) transportlīdzekļa vadītājs - fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, attiecas līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona;

 

 

 

 

 

29) transportlīdzekļa valdītājs - persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

 

 

 

 

 

30) tricikls un kvadricikls — attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu [kvadricikla pašmasa nepārsniedz 400 kilogramus (550 kilogramus, ja tas paredzēts kravu pārvadāšanai) un jauda — 15 kilovatus]. Šis termins attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar pašmasu virs 350 kilogramiem, bet neattiecas uz motocikliem ar blakusvāģi;

 

 

 

 

 

31) trolejbuss - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

 

6.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 1.panta 31. punktu šādā redakcijā:

“31) trolejbuss – mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;”

atbalstīt

 

 

 

izteikt 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

“31) trolejbuss — mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

32) velosipēds - transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā (izņemot invalīdu ratiņus);

 

7.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 1.panta 32.punktu šādā redakcijā:

“32) velosipēds – transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai izmantojot cilvēka, kas atrodas uz tā muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar palīgmotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW;”.

atbalstīt

 

 

 

red. prec.

32) velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar palīgmotoru, kura jauda ir ne lielāka par 0,25 kW;”.

33) vilcējs - mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi (puspiekabi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Ceļu satiksmes pārvalde un šā likuma izpildes nodrošināšana

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei.

 

 

 

 

 

(2) Ceļu satiksmes pārvaldi atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Zemkopības ministrija un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi.

2. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus "un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi".

 

 

 

 

3.  4.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus “un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi”;

(3) Satiksmes ministrija veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī izsniedz licences transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanai un mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Licences traktortehnikas vadītāju sagatavošanai un traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

 

 

 

 

(4) Valsts policija saskaņā ar likumu "Par policiju" nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

 

 

 

 

 

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, pamatojoties uz informāciju, ko Valsts policija sniedz Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā, nodrošina statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem un tās analīzi, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei. Ceļu satiksmes drošības direkcija savas kompetences ietvaros izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Ceļu satiksmes drošības direkcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Satiksmes ministrijas noteiktajā apmērā.

 

8.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 4.panta piekto daļu pēc vārdiem “kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli” ar vārdiem “transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu”.

 

atbalstīt

 

 

 

papildināt piekto daļu pēc vārdiem “kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli” ar vārdiem “transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesu”;

(6) Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija reģistrē traktortehniku, veic traktortehnikas valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.

 

9.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt Ceļu satiksmes likuma 4.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra reģistrē traktortehniku un tās piekabes, veic traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina informācijas apmaiņu traktortehnikas, tās piekabju, traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā;”.

atbalstīt

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra reģistrē traktortehniku un tās piekabes, veic traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina informācijas apmaiņu traktortehnikas, tās piekabju, traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.”

(7) Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes drošības pamatu mācīšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības mācību iestādēs pēc programmām, kuras saskaņotas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

 

 

 

 

 

(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām.

 

 

 

 

 

6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

 

 

 

 

 

1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī;

 

 

 

 

 

2) nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt, lai tiktu izanalizēti ceļu satiksmes negadījumi, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

 

 

 

 

 

5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

 

 

 

 

 

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

 

 

 

 

 

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu drošības auditēšanas kārtību.

3. Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem "drošības auditēšanas" ar vārdiem "un ceļu drošības auditoru sertificēšanas".

 

 

 

4. Papildināt 6.panta otro daļu pēc vārdiem “drošības auditēšanas” ar vārdiem “un ceļu drošības auditoru sertificēšanas”.

(3) Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

III nodaļa
Transportlīdzekļi un to reģistrācija

 

 

 

 

 

9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

 

 

 

 

 

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāti piemērojamo standartu un normatīvu prasībām, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.

 

 

 

 

 

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm — vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās.

 

10.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 9.panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Uz trolejbusiem un tramvajiem jābūt uzkrāsotiem diviem reģistrācijas numuriem”.

 

atbalstīt

 

 

5. Papildināt 9.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Uz trolejbusiem un tramvajiem jābūt uzkrāsotiem diviem reģistrācijas numuriem.”

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, to piekabes un mopēdus, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehniku un tās piekabes — Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai — atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja transportlīdzeklim ir vairāki īpašnieki, to reģistrē uz viena līdzīpašnieka - fiziskās vai juridiskās personas - vārda pēc visu līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās.

 

 

 

 

 

(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošus transportlīdzekļus reģistrē uz tās tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes vārda, kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šiem transportlīdzekļiem.

 

 

 

 

 

(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina notāram vai citai Civillikuma 1474.pantā norādītajai personai. Līdz tiesas spriedumam vai mantojuma apliecības saņemšanai ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.

 

 

 

 

 

(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas. Ja transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas (viena vai vairākas), to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni.

 

 

 

 

 

(6) Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar šā likuma 24.pantu drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu.

 

 

 

 

 

(7) Latvijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā, un velosipēdi. Tehnoloģisko agregātu uzskaitījumu un pārvietošanas kārtību regulē Ceļu satiksmes noteikumi.

 

 

 

 

 

(8) Aizliegts reģistrēt:

 

 

 

 

 

1) mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;

 

 

 

 

 

2)  mehāniskos transportlīdzekļus (izņemot traktortehniku un tās piekabes), piekabes un mopēdus, kuru ražotājiem nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods. Latvijā starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir saskaņā ar valsts standartu LVS 88:1997 “Transportlīdzekļu marķēšana”. Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem.

 

 

 

 

 

(9) Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgās policijas iestādes.

 

11.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 10.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija atsaka transportlīdzekļa reģistrāciju, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti ir izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu Ceļu satiksmes drošības direkcija nekavējoties informē Valsts policiju, kā arī tai nosūta reģistrācijai iesniegtos dokumentus. Valsts policija veic pārbaudi un informē Ceļu satiksmes drošības direkciju, vai attiecīgo transportlīdzekli ir tiesības reģistrēt transportlīdzekļu reģistrā.”

atbalstīt

 

 

 

 

red. prec.

6. Izteikt 10.panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Ceļu satiksmes drošības direkcija atsaka transportlīdzekļa reģistrāciju, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti ir izsludināti meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu Ceļu satiksmes drošības direkcija nekavējoties informē Valsts policiju, kā arī nosūta tai reģistrācijai iesniegtos dokumentus. Valsts policija veic pārbaudi un informē Ceļu satiksmes drošības direkciju, vai attiecīgo transportlīdzekli ir tiesības reģistrēt transportlīdzekļu reģistrā.”

11.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu reģistrēšanai attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:

 

 

 

 

 

1) reģistrācijas iesniegums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākām personām, pieteikumu iesniedz viens līdzīpašnieks un pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu vienošanos par to, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa. Reģistrācijas iesniegumu var iesniegt īpašnieka pilnvarota persona, kura iesniegumam pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru;

 

 

 

 

 

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus transportlīdzekļa izgatavošanas dokuments (sertifikāts), Latvijā izdota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, ārvalstīs izdoti transportlīdzekļa reģistrācijas, kā arī citi dokumenti;

 

 

 

 

 

3) izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu;

 

 

 

 

 

4) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas reģistrē uz valdītāja vārda).

 

 

 

 

 

(2) Ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātajam, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas (pārdošanas, dāvinājuma, maiņas) gadījumā rakstveidā jāapliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

 

 

 

 

 

 (3) Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks (fiziskā persona) un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas fiziskās personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā abu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz. Transportlīdzekļa pārreģistrāciju šajā gadījumā izdara attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija uz abu pušu rakstveida iesnieguma pamata pēc tam, kad attiecīgi direkcija vai inspekcija ir pārliecinājusies par personu identitāti, kā arī par to, ka transportlīdzeklis pieder atsavinātājam. Šie gadījumi attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijas Republikā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijas Republikā.

 

 

12.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 11.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas personas  (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā abu personu vai to pilnvarotu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz.”

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 11.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redak cijā:

“Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā abu personu vai to pilnvarotu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz.”

12.pants. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti

 

 

 

 

 

(1) Lai reģistrētu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāiesniedz pietiekami dokumentāri pierādījumi par transportlīdzekļa iegūšanu legālā ceļā.

 

 

 

 

 

(2) Dokumenti, ar kuriem pierādāmas īpašuma tiesības, ir:

 

 

 

 

 

1)  izraksts no notariālo aktu grāmatas vai noteiktā kārtībā apliecināts līgums (Civillikuma 1474.pants) par transportlīdzekļa atsavinājumu (dāvinājums, pirkums, maiņa u.tml.), kopmantas dalīšanas līgums vai līgums par kopīpašuma izbeigšanu;

 

 

 

 

 

2) mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu, mantojuma, laulāto kopmantas vai kopīpašuma sadali, īpašuma tiesību atzīšanu, iegūšanu ar ieilgumu vai uz citiem Civillikumā paredzētiem īpašuma tiesību iegūšanas pamatiem;

 

 

 

 

 

3) noteikta parauga pirkuma dokuments, kuru izsniedzis transportlīdzekļu tirdzniecībai licencēts uzņēmums;

 

13.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 12.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) rēķins – uzziņa, kuru izsniedzis transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai licencēts komersants;”.

atbalstīt

8. Izteikt 12.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) rēķins — uzziņa, kuru izsniedzis transportlīdzekļu mazumtirdzniecībai licencēts komersants;”.

4) dokuments par transportlīdzekļa iegādi ārvalstīs;

 

 

 

 

 

5) akts par juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā citai personai. Ja transportlīdzeklis nav iepriekš reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda, papildus jāiesniedz dokuments par tā likumīgu iegādi;

 

 

 

 

 

6) dokuments par loterijā vai citā ceļā legāli laimētu transportlīdzekli;

 

 

 

 

 

7) dokuments par Latvijā izgatavota vai pārbūvēta transportlīdzekļa leģitimāciju;

 

 

 

 

 

8) arhīva izziņa un citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

 

 

 

 

 

(3) Visos šajos dokumentos jābūt norādītam: īpašnieka vārdam un uzvārdam (juridiskās personas nosaukumam), adresei un transportlīdzekļa tehniskajiem uzskaites datiem (reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri, reģistrācijas apliecības numurs) apjomā, kas dod iespēju identificēt konkrēto transportlīdzekli.

 

 

 

 

 

 (4) Ja transportlīdzeklis ievests Latvijā no ārvalstīm, papildus īpašuma tiesības apliecinošam dokumentam attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā jāiesniedz dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

14.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt likumu ar 12.1pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecība

atbalstīt

9. Papildināt likumu ar 12.1pantu šādā redakcijā:

“12.1 pants. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecība

 

 

 

(1) Ar mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

(1) Ar mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecību ir tiesīgs nodarboties licencēts komersants.

 

 

 

(2) Licenci mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabju) mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

red. prec.

(2) Licenci mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) mazumtirdzniecībai izsniedz Satiksmes ministrija.

 

 

 

(3) Licenci traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

(3) Licenci traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

 

 

 

(4) Par licences saņemšanu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Par licences saņemšanu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(5) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju licenču izsniegšanas kārtību un prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

 

(5) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju licenču izsniegšanas kārtību un prasības mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets.”

13.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju).

 

15.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 13.panta pirmās daļas tekstu iekavās “(valdītāju)” ar tekstu šādā redakcijā “(valdītāju, turētāju)”.

atbalstīt

 

red. prec.

10. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdu “(valdītāju)” ar vārdiem “(valdītāju, turētāju)”.

(2) Katram transportlīdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību. Tas neizslēdz transportlīdzekļa piederību vairākiem īpašniekiem.

 

 

 

 

 

 (3) Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, reģistrācijas apliecību izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi "kopīpašums". Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona.

 

 

 

 

 

 

15.pants. Transportlīdzekļu izgatavošana un pārbūve

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta komercsabiedrība (uzņēmējsabiedrība), kurai ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kurai ir piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods.

 

 

 

 

 

(2) Jaunbūvējamo mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju saskaņo un starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir Ceļu satiksmes drošības direkcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) Par transportlīdzekļu pārbūvi tiek uzskatīta transportlīdzekļu agregātu, mezglu, sistēmu, iekārtu uzstādīšana, pārveidošana, nomaiņa vai demontāža, kuras rezultātā mainās transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati vai galvenie konstruktīvie parametri.

 

 

 

 

 

 (4) Par pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu pārbūves tehnisko projektu vai individuāli pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.

 

 

 

 

 

(5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas atzinums.

 

16.

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt Ceļu satiksmes likuma 15.panta 5.daļu šādā redakcijā:

“(5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, kas saskaņotas ar traktortehnikas ražotāju un traktortehnikas piekabju atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras atzinums”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

11. Izteikt 15.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, kas saskaņotas ar traktortehnikas ražotāju, un traktortehnikas piekabju atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras atzinums.”

(6) Transportlīdzekļu pārbūves veikšanas kārtību, prasības attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un aprīkojumu pēc pārbūves, kā arī kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

17.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt likumu ar 15.1pantu šādā redakcijā:

“15.1pants. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšana

atbalstīt

12. Papildināt likumu ar 15.1pantu šādā redakcijā:

“15.1pants. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšana

 

 

 

(1) Lai nodrošinātu Latvijas tirgū piedāvāto mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, traktortehnikas un tās piekabju, kā arī sastāvdaļu atbilstību drošības, ekoloģijas un nekaitīguma prasībām, tiek veikta to atbilstības novērtēšana.

 

 

(1) Lai nodrošinātu Latvijas tirgū piedāvāto mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, traktortehnikas un tās piekabju, kā arī sastāvdaļu atbilstību drošības, ekoloģijas un nekaitīguma prasībām, tiek veikta to atbilstības novērtēšana.

 

 

 

(2) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās sastāvdaļu), to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet testēšanu Ceļu satiksmes drošības direkcija vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

red. prec.

(2) Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku un tās sastāvdaļas), to piekabju un sastāvdaļu sertificēšanu veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet testēšanu — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

 

(3)  Traktortehnikas un tās sastāvdaļu sertificēšanu veic Sertifikācijas un testēšanas centrs, bet testēšanu veic Sertifikācijas un testēšanas centrs  vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

red. prec.

(3) Traktortehnikas un tās sastāvdaļu sertificēšanu veic Sertifikācijas un testēšanas centrs, bet testēšanu — Sertifikācijas un testēšanas centrs vai testēšanas laboratorijas, kuru kompetenci ir novērtējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs.

 

 

 

(4) Atbilstības novērtēšanas kārtību un tehniskās prasības mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, traktortehnikas un to piekabju, kā arī tehniskās prasības minēto transportlīdzekļu sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets nosaka arī transportlīdzekļus, uz kuriem neattiecas atbilstības novērtēšana, pieļaujamās atkāpes atsevišķu prasību izpildei, tirgus uzraudzības institūcijas un tirgus uzraudzības kārtību, savstarpējās atzīšanas un informācijas apmaiņas (paziņošanas) kārtību.”

 

 

red. prec.

(4) Atbilstības novērtēšanas kārtību un tehniskās prasības mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, traktortehnikas un tās piekabju, kā arī tehniskās prasības minēto transportlīdzekļu sastāvdaļu atbilstības novērtēšanai nosaka Ministru kabinets. Ministru kabinets nosaka arī transportlīdzekļus, uz kuriem neattiecas atbilstības novērtēšana, pieļaujamās atkāpes atsevišķu prasību izpildē, tirgus uzraudzības institūcijas un tirgus uzraudzības kārtību, savstarpējās atzīšanas un informācijas apmaiņas (paziņošanas) kārtību.”

16.pants. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē. Lai pastāvīgi kontrolētu to transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kuri piedalās ceļu satiksmē un kurus izmanto komercpārvadājumiem, tiek veikta transportlīdzekļu tehniskā kontrole uz ceļiem.

 

 

 

 

 

(2) Ja transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates laikā tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām un ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, samaksāta transportlīdzekļa ikgadējā nodeva, samaksāts uzliktais naudas sods un veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana), transportlīdzeklim Ceļu satiksmes drošības direkcija vai attiecīgi Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecina šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti un uzlīmes, kas ir izdrukas no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra.

 

 

 

 

 

(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros veic Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona.

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 16.panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Akreditētā persona nevar vienlaicīgi nodarboties ar komercdarbību, kas saistīta ar transportlīdzekļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī nevar veikt tehnisko kontroli tās īpašumā (turējumā) esošiem transportlīdzekļiem.”

Atbildīgā komisija

16.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akreditētā persona nedrīkst vienlaicīgi veikt komercdarbību, kas saistīta ar transportlīdzekļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī tehnisko kontroli tās īpašumā (valdījumā, turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem.”;

daļēji atbalstīts,

iestrādāts priekšlikumā nr.19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

13. 16.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Akreditētā persona nedrīkst vienlaicīgi veikt komercdarbību, kas saistīta ar transportlīdzekļu tirdzniecību, apkopi, remontu vai atjaunošanu, kā arī tehnisko kontroli tās īpašumā (valdījumā, turējumā) esošajiem transportlīdzekļiem.”;

(4) Traktortehnikas valsts tehnisko apskati veic Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija. Tramvaju un trolejbusu tehniskā stāvokļa kontroli nodrošina vietējās pašvaldības.

 

 

 

 

 

(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu, kā arī autoapmācības iestādēs transportlīdzekļu vadītāju apmācībai izmantojamo un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā attiecīgi reģistrēto transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne retāk kā divas reizes gadā.

 

20.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 16.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.

atbalstīt

 

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē.”;

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz laiku līdz 13 mēnešiem.

 

21.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 16.panta sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz 12 mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu pa gada mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz 13 mēnešiem. Autobusam, vieglajam taksometram, kā arī autoapmācībai paredzētajam un attiecīgi reģistrētajam transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz 6 mēnešiem, bet lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu pa gada mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz 7 mēnešiem

atbalstīt

 

 

 

red. prec.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz 12 mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz 13 mēnešiem. Autobusam, vieglajam taksometram, kā arī autoapmācībai paredzētajam un attiecīgi reģistrētajam transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz sešiem mēnešiem, bet, lai nodrošinātu vienmērīgu transportlīdzekļu skaita sadalījumu gadā pa mēnešiem, šo termiņu var noteikt uz laiku līdz septiņiem mēnešiem.”;

(7) Kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole, nosaka Ministru kabinets. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī šo prasību izpildes novērtēšanas kritērijus apstiprina satiksmes ministrs.

4.  16.panta septītajā daļā:

papildināt pirmo teikumu pēc vārdiem "tehniskā kontrole" ar vārdiem "uz ceļiem";

aizstāt otrajā teikumā vārdus "apstiprina satiksmes ministrs" ar vārdiem "nosaka Ministru kabinets".

 

 

 

 

papildināt septītās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “tehniskā kontrole” ar vārdiem “uz ceļiem”;

aizstāt septītās daļas otrajā teikumā vārdus “apstiprina satiksmes ministrs” ar vārdiem “nosaka Ministru kabinets”;

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 16.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Iesniegums vai pieteikums par lēmuma apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu par atļauju piedalīties ceļu satiksmē neaptur tā darbību.”

Atbildīgā komisija

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmuma par atļauju piedalīties ceļu satiksmē apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

daļēji atbalstīts, iestrādāts

priekšlikumā nr.23

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Lēmuma par atļauju piedalīties ceļu satiksmē apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.”

IV nodaļa
Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības

 

 

 

 

 

19.pants. Ceļu satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības

 

 

 

 

 

(1) Ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

 

 

 

 

 

(2) Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, citiem satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš, lai operatīvais transportlīdzeklis un transportlīdzekļi, kurus tas pavada, varētu braukt netraucēti.

 

 

 

 

 

(3) Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.

 

 

 

 

 

(4) Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.

 

 

 

 

 

(5) Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi.

 

24.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Aizstāt 19.panta piektajā daļā vārdu “apstādināšanas” ar vārdu “apturēšanas”.

atbalstīt

14. Aizstāt 19.panta piektajā daļā vārdu “apstādināšanas” ar vārdu “apturēšanas”.

22.pants. Transportlīdzekļu vadītāji

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta.

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 (3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

25.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 22.pantu ar (31) daļu šādā redakcijā:

“(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.”

atbalstīt

 

 

 

 

15. 22.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

“(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.”;

(4) Kvalifikācijas prasības speciālistiem un prasības mācību iestādēm, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

26.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 22.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

 

 

 

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai ir maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

23.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus

 

 

 

 

 

(1) (Izslēgta ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

(2) Vadītāja apliecību kategorijām atbilstošie transportlīdzekļi:

 

 

 

 

 

1) A1 - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 zirgspēkus);

 

 

 

 

 

2) (izslēgts ar 08.07.2003. likumu);

 

 

 

 

 

3) A - motocikli;

 

 

 

 

 

4) B1 - tricikli un kvadricikli;

 

 

 

 

 

5) B - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

6) C1 - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

7) C - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

8) D1 - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

9) D - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

10) BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;

 

 

 

 

 

11) C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

12) CE - C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

13) D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

 

 

 

 

 

14) DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

 

 

 

 

 

15) TRAM - tramvaji;

 

 

 

 

 

16) TROL - trolejbusi;

 

 

 

 

 

17) M - mopēdi.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli, tramvaju vai trolejbusu, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

 

27.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.”

atbalstīt

16. Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.”

(4) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus.

 

 

 

 

 

(5) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

 

 

 

 

 

1) A - riteņtraktori ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem;

 

 

 

 

 

2) B - visi riteņtraktori;

 

 

 

 

 

3) C - visi kāpurķēžu traktori;

 

 

 

 

 

4) D - graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnas;

 

 

 

 

 

5) E - autogreideri.

 

 

 

 

 

 (6) Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecībās ieraksta tās traktortehnikas (meliorācijas, meža izstrādes un kopšanas mašīnas, ekskavatori, buldozeri, cauruļu licējmašīnas u.c.) nosaukumu, kuras vadīšanā reflektants nolicis eksāmenu.

 

 

 

 

 

25.pants. Transportlīdzekļu vadītāja pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:

 

 

 

 

 

1) dokuments par tiesībām vadīt atbilstīgas kategorijas transportlīdzekli;

 

28.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 25.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļa vadītāja apliecība;”.

atbalstīt

 

 

17. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļa vadītāja apliecība;”;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

 

 

 

 

 

3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;

 

 

 

 

 

4) dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli) vai pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, lielgabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu);

 

 

 

 

 

5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka valdītāja vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs);

 

 

 

 

 

6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.

 

29.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 25.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.”

atbalstīt

 

 

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.”;

(11) Mopēda vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem dokumentiem.

 

 

 

 

 

(2) Vadītājam pirms izbraukšanas jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un nokomplektēts, kā arī jāseko transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim ceļā.

 

 

 

 

 

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības, pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.

 

 

 

 

 

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 25.panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.”

atbalstīt

 

 

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja persona vadītāja apliecību nav nodevusi un tiek konstatēta tās izmantošana, transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.”

28.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums

 

 

 

 

 

Aizliegts vadīt transportlīdzekli:

1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1 promili;

 

31.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 28.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, - ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem - ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;”.

atbalstīt

18. Izteikt 28.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;”.

2) atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

 

 

 

 

 

3) esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību;

 

 

 

 

 

4) ja vadītājam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;

 

 

 

 

 

5) ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

 

 

 

 

 

30.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

 

 

 

 

 

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka Valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam, kurš alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību, par kuru var saukt pie kriminālatbildības, vai izdarījis pārkāpumu, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība aizturama līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu.

 

 

 

 

 

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja:

 

 

 

 

 

1) beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš, — līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

 

 

 

 

2) mainījies transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds vai personas kods un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta, — līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

 

 

 

 

3) par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, — līdz naudas soda samaksai;

 

 

 

 

 

4) transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi, — līdz veselības pārbaudei;

 

 

 

 

 

5) pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu.

 

 

 

 

 

(3) Par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu izdara attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

5. Papildināt 30.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

"Ziņas par nederīgām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj nederīgo dokumentu reģistrā."

 

 

 

 

19.  Papildināt 30.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Ziņas par nederīgām transportlīdzekļu vadītāja apliecībām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iekļauj nederīgo dokumentu reģistrā.”

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

V nodaļa
C1, D1, C un D kategorijas vadītāju apliecībām atbilstošu
automobiļu vadītāju darba un atpūtas laiks

 

32.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks

atbalstīt

20. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

“V nodaļa. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laiks

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

 

 

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti

 

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti

(1) Prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku un tā uzskaiti transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

 

 

(1) Prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un tā uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kuri veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 1985.gada 20.decembra regula (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (turpmāk - regula (EEK) Nr.3820/85), nosaka Ministru kabinets.

 

 

red. prec.

(1) Prasības attiecībā uz darba laika organizēšanu, ievērošanu un uzskaiti transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kas veic pārvadājumus ar transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Padomes 1985.gada 20.decembra regula (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (turpmāk — regula (EEK) Nr.3820/85), nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības šo kategoriju transportlīdzekļu aprīkošanai ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm un šo ierīču lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

(2) Izņēmumus, kad pārvadājumiem nepiemēro regulas (EEK) Nr.3820/85 prasības, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(2) Izņēmumus, kad pārvadājumiem nepiemēro regulas (EEK) Nr.3820/85 prasības, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

31.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču uzstādīšana

 

31.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīču uzstādīšana

 

 

 

(1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes Regulas (EEK) Nr.3821/85 (1985.gada 20.decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci neaprīko transportlīdzekļus, kuri minēti Padomes Regulas (EEK) Nr.3820/85 (1985.gada 20.decembris) par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu:

 

 

red. prec.

(1) Iekšzemes pārvadājumos papildus Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 3.panta 1.punktā minētajiem izņēmumiem ar kontrolierīci neaprīko transportlīdzekļus, kuri minēti regulas (EEK) Nr.3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu:

 

 

 

1) 13.panta 1.punkta (b), (c), (d), (e), (f), (g) un (j) apakšpunktā;

 

red. prec.

1) 13.panta 1.punkta “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” un “j” apakšpunktā;

 

 

 

2) 13.panta 1.punkta (a) apakšpunktā un ja tie Latvijā reģistrēti pirmoreiz līdz 2001.gada 19.oktobrim.

 

red. prec.

2) 13.panta 1.punkta “a” apakšpunktā un ja transportlīdzekļi Latvijā reģistrēti pirmoreiz līdz 2001.gada 19.oktobrim.

 

 

 

(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kuras kompetenci atbilstoši standarta LVS EN 45004 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” akreditējusi valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un par kuras kreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijā Regulas Nr.3821/85 12.panta 2.punktā minētās plombas un 4.punktā minētās pārbaudes plāksnītes paraugus.”

 

 

red. prec.

(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kuras kompetenci atbilstoši standartam LVS EN 45004 “Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju” akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs un par kura akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijai Padomes 1985.gada 20.decembra regulas Nr.3821/85 12.panta 2.punktā minētās plombas un 4.punktā minētās pārbaudes plāksnītes paraugus.”

43.1 pants. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

 

 

 

 

 

(1) Lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedību, veicinot transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, kā arī tāpēc, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta, transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti — transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

 

 

 

 

 

(2) Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un 16 punkti — pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

 

 

 

 

(3) Maksimālais par vienu pārkāpumu reģistrējamais punktu skaits ir astoņi punkti.

 

 

 

 

 

(4) Atbilstoši izdarītajam pārkāpumam reģistrētie punkti ir spēkā divus līdz piecus gadus atkarībā no pārkāpuma smaguma.

 

 

 

 

 

(5) Atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai transportlīdzekļu vadītājiem piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

 

 

 

 

 

1) brīdinājums, nosūtot pa pastu transportlīdzekļa vadītājam informāciju par viņam reģistrēto punktu skaitu;

 

 

 

 

 

2) apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos;

 

 

 

 

 

3) apmācības kursi (semināri) drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos;

 

 

 

 

 

4) eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos;

 

 

 

 

 

5) transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude;

 

 

 

 

 

6) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits.

 

33.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 43.1 panta piektās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits, vai līdz brīdim, kamēr saglabājas maksimālais uzskaites punktu skaits.”

atbalstīt

21. Izteikt 43.1 panta piektās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits, vai līdz brīdim, kamēr saglabājas maksimālais uzskaites punktu skaits.”

(6) Transportlīdzekļa vadītājs zaudē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un atkal var tās iegūt ne agrāk kā pēc pieciem gadiem, ja viņam 10 gadu laikā atkārtoti piemērota tiesību atņemšana uz 12 vai vairāk mēnešiem vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums par maksimālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu.

 

 

 

 

 

(7) Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumus, reglamentējot reģistrējamos pārkāpumus, pārkāpumiem atbilstošos uzskaites punktus, to noilgumu, pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību un kārtību, kādā reģistrā esošā informācija paziņojama transportlīdzekļa vadītājam, kā arī transportlīdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

43.2 pants. Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

6. Izteikt 43.2 pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

 

 

 

22. Izteikt 43.2 pantu šādā redakcijā:

“43.pants. Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

(1) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolu — paziņojumu, kura formu un saturu nosaka Ministru kabinets.

(1) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolu – paziņojumu, kurā norāda šādu informāciju:

 

 

 

 

red. prec.

(1) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolu — paziņojumu, kurā norādāma šāda informācija:

 

1) protokola – paziņojuma sastādīšanas datums;

 

 

 

1) protokola – paziņojuma sastādīšanas datums;

 

2) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi sodu, un protokola – paziņojuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

 

 

 

2) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi sodu, un protokola – paziņojuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

 

3) pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks;

 

 

 

3) pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks;

 

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (piemēram, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese);

 

 

 

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (piemēram, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese);

 

5) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

 

 

 

5) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

 


6) pārkāptais Ceļu satiksmes noteikumu punkts;

 

 

 


6) pārkāptais Ceļu satiksmes noteikumu punkts;

 

7) lēmums par soda uzlikšanu un soda apmērs;

 

 

 

red. prec.

7) lēmums par naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmērs;

 

8) naudas soda samaksas termiņš;

 

 

 

8) naudas soda samaksas termiņš;

 

9) maksājuma uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu;

 

 

 

9) maksājuma uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu;

 

10) pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība;

 

 

 

10) pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība;

 

11) informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts.

 

 

 

11) informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts.

(2) Ja par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliktais administratīvais sods nav samaksāts likumā noteiktajā termiņā, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

(2) Ja laikā, kad tiek konstatēts transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, transportlīdzekļa vadītājs ierodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, soda uzlikšanas kārtība nemainās un tiek sastādīts protokols – paziņojums.

 

 

 

(2) Ja laikā, kad tiek konstatēts transportlīdzekļa apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpums, transportlīdzekļa vadītājs ierodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, soda uzlikšanas kārtība nemainās un tiek sastādīts protokols – paziņojums.

(3) Kārtību, kādā noformējams protokols — paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Uzliktais naudas sods maksājams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

 

 

 

red. prec.

(3) Uzliktais naudas sods samaksājams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

 

(4) Ja naudas sods netiek samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), uz kura vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts, no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra nosūta paziņojumu par nesamaksāto naudas sodu. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

 

 

 

 

red. prec.

(4) Ja uzliktais naudas sods netiek samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs nosūta paziņojumu par nesamaksāto naudas sodu. Paziņojumā norādāma šāda informācija:

 

1) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi naudas sodu;

 

 

 

1) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi naudas sodu;

 

2) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

 

 

 

2) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

 

3) transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja) dati;

 

 

 

3) transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja) dati;

 

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (piemēram, pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese), datums un laiks;

 

 

 

red. prec.

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese), datums un laiks;

 

5) protokola – paziņojuma numurs;

 

 

 

5) protokola – paziņojuma numurs;

 

6) nesamaksātā naudas soda apmērs;

 

 

 

6) nesamaksātā naudas soda apmērs;

 

7) maksājuma uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu;

 

 

 

7) maksājuma uzdevuma rekvizīti un institūcijas, kurās iespējams samaksāt naudas sodu;

 

8) informācija par sekām, kādas iestājušās, jo naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

 

 

 

8) informācija par sekām, kādas iestājušās, jo naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā.

 

(5) Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā termiņā, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdara atzīmi par aizliegumu līdz naudas soda samaksai veikt valsts tehnisko apskati transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

 

 

 

 

red. prec.

(5) Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā, transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā izdara atzīmi par aizliegumu līdz naudas soda samaksai veikt valsts tehnisko apskati transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

 

(6) Ja par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteik­tajā termiņā, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

 

 

 

(6) Ja par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteik­tajā termiņā, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

 

(7) Lēmumu par uzlikto sodu mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu augstākai amatpersonai vai augstākā iestādē. Augstākas iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

 

 

 

red. prec.

(7) Lēmumu par uzlikto sodu mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu augstākai iestādei (amatpersonai). Augstākas iestādes (amatpersonas) lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

(8) Kārtību, kādā noformējams protokols – paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

(8) Kārtību, kādā noformējams protokols – paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets."

43.4 pants. Braukšanas ātruma kontrole

Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē Ceļu policija ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

 

34.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 43.4 panta tekstu šādā redakcijā:

“Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu Ceļu policija kontrolē ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm.”

 

 

atbalstīt

23. Izteikt 43.4 panta tekstu šādā redakcijā:

“Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu Ceļu policija kontrolē ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm.”

 

43.6 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

 

35.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 43.6 pantu šādā redakcijā:

“43.6 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

atbalstīt

24. Izteikt 43.6 pantu šādā redakcijā:

“43.6 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

(1) Pārkāpumus var fiksēt, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), nosaka Ministru kabinets.

 

 

(1) Pārkāpumus var fiksēt, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas). Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), nosaka Ministru kabinets.

 

 

red. prec.

(1) Pārkāpumus var fiksēt ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli. Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), nosaka Ministru kabinets.

 (2) Ja nav noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, kas vadīja transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī, administratīvo sodu par konstatēto pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ un kad par pārkāpumu piemērojamais administratīvais sods ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana.

(2003.gada 8.jūlija likuma redakcijā /Otrā daļa stājas spēkā no 01.01.2006./)

 

 

(2) Administratīvo sodu par pārkāpumu, kas fiksēts, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), piemēro transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam), izņemot, ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

 

 

red. prec.

(2) Administratīvo sodu par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, piemēro transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

 

 

 

(3) Par pārkāpumu, kas fiksēts, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) piemēro tikai naudas sodu.

 

red. prec.

(3) Par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli, transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) piemēro tikai naudas sodu.

 

 

 

(4) Ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) apstrīd vai pārsūdz pieņemto lēmumu, un izskatot iesniegumu vai sūdzību, ir noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, sodu par izdarīto pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa vadītājam.”

 

 

(4) Ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) apstrīd vai pārsūdz pieņemto lēmumu un, izskatot iesniegumu vai sūdzību, ir noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, sodu par izdarīto pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa vadītājam.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. (Izlēgts ar 08.07.2003. likumu).

 

 

 

 

 

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1997.gada 7.aprīļa noteikumi nr.135 "Noteikumi par ceļu satiksmi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10., 18.nr.).

 

 

 

 

 

3. Likuma 10. un 21.pantā noteiktās prasības attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras līdz šo prasību spēkā stāšanās dienai Latvijā lieto ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus, izpildāmas līdz 2000.gada 1.augustam.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus par ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtību.”

 

 

 

25. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod noteikumus par ceļu drošības auditoru sertificēšanas kārtību.”