Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 12. maijā

            Nr.9/1- 543

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un to iznīcināšanu” /reģ.nr. 1004; dok.nr. 3284/.

 

 

 

 

 

 

Pielikumā: Likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija                                                                 Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

Par Konvenciju par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un to iznīcināšanu

 

 

 

1.pants. 1997.gada 18.septembra Konvencija par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un to iznīcināšanu (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijas 7.pantā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija, pārējo saistību izpildi — Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 17.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada ___________________.