Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

2005. gada 27. janvārī

Nr. 9/1- 488

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu „Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesa nodrošināšanu”

( reģ.nr. 984; dok.nr. 3210).

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1. lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Aleksandrs Kiršteins

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesa nodrošināšanu

 

 

 

 

1.pants. 2004.gada 14.septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgums par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesa nodrošināšanu (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada ____________________.