Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                     Likumprojekts trešajam lasījumam

 

                                                                                   Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

(reģ.nr.966)

 

Saeimā otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta  redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma redakcija 

 

 

Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

 

Priekšlikumi nav iesniegti.

 

 

Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

    

      Izdarīt likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 10.nr.; 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 36.nr.; 1995, 7.nr.; 2001, 24.nr.; 2003, 24.nr.) šādu grozījumu: 

 

 

 

 

    

       Izdarīt likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 10.nr.; 1993, 24./25.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 36.nr.; 1995, 7.nr.; 2001, 24.nr.; 2003, 24.nr.) šādu grozījumu: 

 

 

      Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti. Tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets."