Iesniedz Pilsonības likuma

Iesniedz Pilsonības likuma                                                                                                                                              Likumprojekts 2.lasījumam

izpildes komisija                                                                                                                                                                   

 

 

Par Maksima Jakovļeva atzīšanu par Latvijas pilsoni

(reģ.nr. 962)

 

 

 

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

 

Nr.p.k.

 

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

 

Komisijas atbalstītā redakcija 2.lasījumam

1.

2.

3.

4.

5.

 

Atzīt Maksimu Jakovļevu (personas kods 140788-14651) par Latvijas pilsoni.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

Priekšlikumu nav

 

 

 

Atzīt Maksimu Jakovļevu (personas kods 140788-14651) par Latvijas pilsoni.

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.