Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51., 86. un 87. pantu lūdz iekļaut Saeimas š.g. 13. maija sēdes darba kārtībā pirms 19. darba kārtības punkta šādu likumprojektu izskatīšanu 1. lasījumā:

1. Deputātu G.Bērziņa, V.Ģīļa, A.Kalvīša, J.Dalbiņa, M.Segliņa, Dz.Ābiķa, J.Estas, Ē.Zundas, U.Brieža, A.Ārgaļa iesniegtais likumprojekts ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā'' (Reģ. nr.791)  (Dok. nr.2575)  - komisija minēto likumprojektu neatbalsta.                 

2. Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 85. panta pirmo daļu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā'' – komisija minēto likumprojektu atbalsta.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Pielikumā :1) Deputātu G.Bērziņa, V.Ģīļa, A.Kalvīša, J.Dalbiņa, M.Segliņa, Dz.Ābiķa, J.Estas, Ē.Zundas, U.Brieža, A.Ārgaļa iesniegtais likumprojekts ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā'' (Reģ. nr.791)  (Dok. nr.2575)  uz ...lpp.

2) anotācija deputātu G.Bērziņa, V.Ģīļa, A.Kalvīša, J.Dalbiņa, M.Segliņa, Dz.Ābiķa, J.Estas, Ē.Zundas, U.Brieža, A.Ārgaļa iesniegtajam likumprojektam ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā'' (Reģ. nr.791)  (Dok. nr.2575)  uz ...lpp.

3) komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā''  uz ...lpp.

4) anotācija alternatīvajam likumprojektam ''Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā''  uz ...lpp.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

Dzintars Jaundžeikars

 

 

 

 

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

 

 

 

1.Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 6. panta pirmās daļas 2. un 3. punkta noteikumi attiecībā uz alus mazumtirdzniecības aizliegumu kioskos, novietnēs un telpās, kurās nav tirdzniecības zāles vai tā ir mazāka par 20 kvadrātmetriem, piemērojami, sākot ar 2004. gada 1. septembri.”

2. Noteikt grozījumu likuma spēkā stāšanās laiku šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

 

 

 

Anotācija likumprojektam

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

Pašreiz likumā ir nepieciešams veikt grozījumu, jo, nosakot likuma spēkā stāšanās laiku 2004. gada 1. maiju, netika ievērots tiesiskās paļāvības princips attiecībā uz alus tirdzniecību kioskos, novietnēs un telpās, kuras mazākas par 20 kvadrātmetriem. Šāda alus mazumtirdzniecības aizlieguma pārejas perioda nenoteikšana varētu radīt zaudējumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar alus mazumtirdzniecību.

II. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

Likuma grozījums, papildinot to ar pārejas noteikumu, ļauj saglabāt likumā ietverto koncepciju par alkoholisko dzērienu patēriņa ierobežošanu sabiedrības veselības saglabāšanas interesēs.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Nav informācijas.

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Uz šo likuma grozījumu pamata nav jāizdod citi noteikumi, nav jāveic grozījumi citos likumos. Uz šī likumprojekta pamata neviens normatīvais akts spēku nezaudēs.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

Likumprojekts ðo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

Likuma grozījums sagatavots , saskaņojot ar Latvijas Alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju asociāciju, Pašvaldību Savienību, Latvijas alus darītāju savienību, Latvijas tirgotāju apvienību, Narkoloģijas centru.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

Tiesību akta izpilde tiks nodrošināta likumā paredzētajā kārtībā.