2000

Rīgā

2005.gada 11.maijā 9/9-4.2- 95

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

          Godātie Prezidija locekļi!

 

 

          Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā” (reģ.nr.806) izskatīšanai 1. lasījumā.

 

 

 

 

Ar cieņu

priekšsēdētāja

J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā

 

Izdarīt Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 5.panta pirmo daļu.

 

2. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Dzemdībpalīdzību atbilstoši kompetencei un specialitātes nolikumam nodrošina attiecīgā ārstniecības persona.";

 

izslēgt otrajā daļā vārdus "stacionārā ārstniecības iestādē";

aizstāt trešajā daļā vārdus "veselības ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets".

 

3. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdus "veselības ministra noteiktajā kārtībā".

 

4. Izslēgt 12.panta otrajā daļā vārdus "veselības ministra noteiktajā kārtībā".

 

5. 15.panta 3.punktā:

izslēgt vārdus "medicīniskās apaugļošanas rezultātā";

aizstāt vārdu "augli" ar vārdiem "embriju un augli".

 

6. Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus "veselības ministra noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

 

7. Izslēgt 24.panta trešās daļas 2.punktā vārdus "veselības ministra noteiktajos gadījumos".

 

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Norīkojumu uz grūtniecības pārtraukšanu pēc sievietes vēlēšanās izsniedz ginekologs (dzemdību speciālists) vai ģimenes ārsts, vienlaikus informējot sievieti par grūtniecības pārtraukšanas būtību, iespējamiem medicīniskajiem sarežģījumiem, kā arī par iespēju saglabāt topošajam bērnam dzīvību."