Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2004. gada 6. maijā

Nr.9/1- 387

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “ Par Kopējo sociālās iekļauðanas memorandu (Latvija)”

/ reģ.nr. 692; dok.nr. 2173/.

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Artis Pabriks

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu (Latvija)

 

 

 

1.pants. Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas 2003. gada 18. decembrī Briselē parakstītais Kopējais sociālās iekļaušanas memorands (Latvija) (turpmāk- Memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2. pants. Memorands stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

 

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Memorands angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2004. gada___________________.