Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 21.jūnijā

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 22.jūnija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projekta “Par R.Holcmaņa atcelšanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata” izskatīšanu darba kārtības III sadaļā kā 17. darba kārtības punktu.

 

 Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētāja

biedrs                                                                                     R.Jurķis


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par R.Holcmaņa atcelšanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata

 

 

Atcelt Robertu Holcmani no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.