Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 15.jūnijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par J.Salima atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”;

 “Par M.Narvilas atbrīvošanu no Jelgavas tiesas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par M.Narvilas atbrīvošanu no Jelgavas tiesas tiesneša amata

 

 

Atbrīvot Mairu Narvilu no Jelgavas tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.