Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 11.maijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Jansones apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par I.Krigenas-Jurkānes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par S.Vilciņas apstiprināšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par A.Zaviļeiska apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”;

“Par I.Trēdes iecelšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par D.Mašinas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Jansones apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Irīnu Jansoni par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata.