Rīgā, 2006

Rīgā, 2006.gada 2.martā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Bistera apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par M.Ilgažas atkārtotu iecelšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi”;

“Par K.Konderko atkārtotu iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”;

“Par A.Niedolas iecelšanu par Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                         M.Segliņš


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Bistera apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Intaru Bisteru par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesneša amata.